Litt kryptisk?
Av John Inge Fredheim

Du sit nord med:

A 5
kn 9 4 2
E 8
kn 9 5 3 2

Øst er giver og øst-vest i sona.
 

Vest Nord Øst Syd
    Pass 1 kløver
1 spar X Pass 2 ruter
Pass 3 kløver Pass 3 ruter
Pass ?    

Kva syner 3 ru hjå makker og kva melder du? jonill@hotmail.com

Antix:
Dette er cuebid. Eg melder 3 spar.

P-C:
Eg syns 3 kløver forrige melderunde er eit stort underbud.. Det er vel omtrent det svakaste ein kan melde og vi har jo kanoner når makker kan reversere, eg meiner 4kl sleminvitt må vere på sin plass allerede då.. No må makker vise ei minst 6-5 hand i minor og 7 kløver er fullt mulig kan stå, men vil makker ta 4kl for sleminvitt etter at vi meldte 3kl forrige runde? Er heller ikkje sikker på om vi blir klokere med 4nt, makker kan fort vere renons i hjerter. Valget står mellom 6kl direkte eller å prøve å finne 7’aren ved å gå via 4nt.. Eg velger 4nt.

Kenneth Skov:

2 ru er revers i min verden. Logikken er at ei negativ dobling viser kun minst 4k hjerter, og seier ingenting om ruterfargen. Når ein då blir tvinga til 3-trinnet for å prefere kløver så må det være en revers (åpnaren kunne gjenmeldt 2 kløver). 3 ruter viser endå meir ruter, altså 6-5. Gje makker x-E-Kxxxx-EKxxxx og 7 kl er ei kanonkontrakt. Evt: renons - E x - Kxxxx - EKxxxx
 
Korleis meldingane skal gå no er ikkje so beinkløyvd, men eg ville nok meldt 3 sp. Når ein då seinare støtter kløver så har en komt med eit cuebid.i spar. Det spørs imidlertid om det ikkje haddde vore betre å meldt 2 spar i staden for 3 kløver, og så støtta i kløver neste gong.
 
Har tru på at det står minst 6kl her, med mindre makker skulle ha to små hjerter.

Geir Hoff:

Makker må jo ha ei kjempehand 6-6 i minor??, og seier at han toler 4 kl, så drar til og melder 6 kløver! Håper på sp ut om hj kontroll ikkje er tilstades! Kastar hj/evt sp på ruteren?? :)

Leif Kvamsdal:

Godt gjort av motparten å passe etter meldingar som indikerer minst 11 kort minor og bra kort hos makker. Truleg har makker teke feil i meldeboksen og opna i 1 kl framfor 1 ru. Sikrar meg med 3 sp for å sjå om han kan melde 3 NT, om ikkje får eg passe 4 ru, om det er det som blir meldt. Er det feil får ein la vere å stole på motparten i framtida :)

John Inge Fredheim:

Tanken til syd var å opne i 1 kløver for å få reversere, 4 kløver frå nord vart oppfatta som minimum. Men burde kanskje meldt 5 uansett....Sikkert rettare å opne i ruter og hoppe i kløver etterpå, men det tek ein del melderom... Her er spelet.