Meldingane avgjorde...

...kva som sto i dette spelet frå Førdeturneringa.

Ø/Ø-V


 
D kn 10 8 6 4
10 8
-
E kn 6 5 2
 
5
E D 5 4
E D 9 7 3 2
K 9
  -
K kn 7 6 2
10 8 6 5 4
D 7 4
  E K 9 7 3 2
9 3
K kn
10 8 3
 

 

Vest (Arild Høyvik) Nord (Jonill) Øst (Geir Hj) Syd (P-C)
    Pass 1 spar
X 4 ruter (renons) 4 hjerter Pass
Pass 5 kløver (cue) Pass 5 spar
Pass Pass Pass  

Utan ruter ut står det 6 hjerter øst-vest, men etter dette meldingsforløpet er det håpet vekk for Geir. Dei fleste i salen hadde vore i 5 spar med ei beit. To par var i 6 spar, men eg veit ikkje om det var meint som ein stamp over 6 hjerter. Eg må seie det kom som ei overrasking på meg at det var motparten som hadde høgste kontrakta i dette spelet :)