Min feil?

 

Er stygt redd dette var min feil. Eg sat nord, og meldingane gjekk slik:

 

Vest

Nord

Øst

Syd

 

 

1 NT

Pass

2 hjerter (overføring)

X (viser hjerter)

3 spar

4 kløver

4 spar

Pass

Pass

Pass

 

Eg trur dette var godt meldt av makkeren min. Eg burde vel ha forstått at makker si 4 kløvermelding synte hjerterstøtte? Kjipt å spele mot 4 spar med tre beit utanfor sona når vi har lilleslem i hjerter vår veg L

 

Øst
N/S i sona

E 2
E 9 8 6 4 3
5
9 6 5 3

 

10 9 8 7 5 4
kn 7
10 6 3 2
8

 

D kn 6 3
D 2
E K 9 8 4
K 4

 

K
K 10 5
D kn 7
E D kn 10 7 2