NM mix 2008

 

Du skal få lov å hoppe inn i fjerde siste runde i NM mix i staden for Arild og meg, og spele resten av turneringa. Får du alle desse problema rett, vinn du turneringa. Vi enda på 11. plass med 1201,3 poeng. Det er utgangspunktet ditt, så får du sjå kva du får til.

 

Problem nr. 1:

 

Du sit nord-syd og motparten melder seg opp i 4 spar slik:

 

Vest

Nord

Øst

Syd

 

 

 

Pass

1 NT

Pass

2 kløver

Pass

2 spar

Pass

4 spar

Pass rundt

 

ª KQ87

© 632

¨ 976

§ 765

 

 

 

 

 

Dette spørsmålet er todelt:

1.                   Kva spelar du ut?

2.                  Du har spelt ut eitkvart og speleførar kjem etterkvart inn på handa. Han spelar spar knekt og du legg liten. Den står. Så kjem ein liten spar. Kva gjer du?

 

 

 

ª KQ87

 

 

 

© 632

 

 

 

¨ 976

 

 

 

§ 765

 

 

 

 

ª AT94

 

 

 

© AQ5

 

 

 

¨ 842

 

 

 

§ QT8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem nr. 2:

 

Etter eit heidundrandes meldingsforløp der syd har synt ein 18-19 NT, har motparten havarert i 3 NT. Makker spelar ut ein kløver (sjølvsagt, sidan du ikkje har nokon!), og dette får du sjå:

 

 

 

ª T863

 

 

 

© J952

 

 

 

¨ 65

 

 

 

§ J82

 

 

 

 

ª K75

 

 

 

© QT63

 

 

 

¨ KQ8432

 

 

 

§ Ingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speleførar legg knekten i bordet som står, og spelar ein liten ruter. Kva legg du?

 

Problem nr. 3:

 

Vest (du)

Nord

Øst

Syd

1 ruter

1 spar

1 NT

X

Pass

2 hjerter

Pass

3 NT

Pass

Pass

Pass

Pass

 

ª J3

© QJ

¨ AKQT3

§ 9854

 

 

 

 


Du spelar ut ruter ess og bordet kjem ned:

 

 

 

ª KT986

 

 

 

© A9754

 

 

 

¨ 7

 

 

 

§ K7

 

 

ª J3

 

 

 

© QJ

 

 

 

¨ AKQT3

 

 

 

§ 9854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makker legg femmaren og speleførar firaren. De legg styrke/svakheit på utspel. Kva gjer du no?

 

Problem nr. 4:

 

Vest

Nord

Øst

Syd (du)

 

2 hjerter

Pass

Pass

X

Pass

3 spar

Pass

4 spar

Pass

Pass

Pass

 

2 hjerter er vanleg svake to, og ganske seriøse saker. Du har desse korta og startar med hjerterkonge.

 

ª QJ2

© K9

¨ Q752

§ Q942

 

 

 

 

Bordet dukkar opp. Makker legg hjerter knekt og speleførar hjerter to. Kva no?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ª K98

 

 

 

© 43

 

 

 

¨ A63

 

 

 

§ AKJ65

 

 

 

 

ª QJ2

 

 

 

© K9

 

 

 

¨ Q752

 

 

 

§ Q942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem nr. 5:

 

Makker opnar i andre hand (ingen i sona) med 2 spar. Kva melder du?

 

ª 5

© A83

¨ AQ964

§ AKJ5

 

 

 

 

Problem nr. 6:

 

Vest

Nord (du)

Øst

Syd (makker)

 

 

2 hjerter (svake to)

2 NT (minorbasert)

3 hjerter

Pass

Pass

4 kløver

Pass

???

 

 

 

ª AJ7

© T942

¨ 843

§ A64

 

 

 

 

Kva melder du?

 

Har du funne eit svar på alle spørsmåla? Her kjem ”fasiten”:

 

Løysing problem 1:

 

Rundenr 27

 

ª KQ87

 

Spillnr 79(15)

 

© 632

 

Giver: Syd

 

¨ 976

 

Sone: Nord-Syd

 

§ 765

 

 

ª J652

 

ª AT94

 

© T7

 

© AQ5

 

¨ AKQJ5

 

¨ 842

 

§ A2

 

§ QT8

 

 

ª 3

 

 

 

© KJ984

 

 

 

¨ T3

 

 

 

§ KJ943

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eg håpar du spelte ut ein hjerter eller kløver? Når speleførar spelar liten spar opp mot E 10 9 i bordet må du legge i ein honnør. Dersom du legg liten, legg han tieren og deretter esset. Då har han ein trumf igjen på kvar hand, medan du sit og blomstrar med honnøren din. Dersom du fekk til dette og held speleførar på 10 stikk får du + 92,6 og er oppe på 6. plass.

 

Løysing problem nr. 2:

 

Rundenr 28

 

ª T863

 

Spillnr 83(19)

 

© J952

 

Giver: Syd

 

¨ 65

 

Sone: Øst-Vest

 

§ J82

 

 

ª J92

 

ª K75

 

© AK4

 

© QT63

 

¨ 7

 

¨ KQ8432

 

§ KT9654

 

§

 

 

ª AQ4

 

 

 

© 87

 

 

 

¨ AJT9

 

 

 

§ AQ73

 

 

 

Ein liten, for eksempel??????????? Eg fant tida inne til å legge i honnør, og då fekk speleførar tre ruterstikk og gjekk berre ei beit i det håplause prosjektet. Som du ser finst det ikkje inntak i bordet, så ho får aldri tatt kappen meir enn ein gong. (Eg er fullstendig klar over at det fort er ei haug med beit i denne kontrakta hvis ein er nokonlunde våken i motspelet). No får du i allefall to beit og +59,5 poeng – totalt 1353,40 og er på 5. plass.

 

Løysing problem nr. 3:

 

Rundenr 28

 

ª KT986

 

Spillnr 84(20)

 

© A9754

 

Giver: Vest

 

¨ 7

 

Sone: Alle

 

§ K7

 

 

ª J3

 

ª A754

 

© QJ

 

© T62

 

¨ AKQT3

 

¨ 52

 

§ 9854

 

§ JT62

 

 

ª Q2

 

 

 

© K83

 

 

 

¨ J9864

 

 

 

§ AQ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom du klarar å skifte til ein spar i stikk to, kjem makker inn og kan spele ruter gjennom. Ei beit. Ikkje heilt usannsynleg sidan makker meldte 1 NT over 1 spar? Som du ser står det alltid 4 hjerter hos motparten, men 3 NT med ni stikk ga – 48,8. Får du tak i beita, får du 142,3 poeng meir – totalt 1495,70. No har du sølvet i lomma.

 

Løysing problem nr. 4:

 

Rundenr 29

 

ª 6

 

Spillnr 85(21)

 

© AJT8765

 

Giver: Nord

 

¨ KT8

 

Sone: Nord-Syd

 

§ 73

 

 

ª K98

 

ª AT7543

 

© 43

 

© Q2

 

¨ A63

 

¨ J94

 

§ AKJ65

 

§ T8

 

 

ª QJ2

 

 

 

© K9

 

 

 

¨ Q752

 

 

 

§ Q942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsette du med ein ruter, slik makker ber om? Då får du tak i ei beit i kontrakta. Vi surra det skikkeleg til og ga speleførar 11 stikk (nesten ubegripeleg at det går an). Differansen mellom 11 og 9 stikk er 154,20 og du er no oppe i 1649,90 poeng.

 

Løysing problem nr. 5:

 

Rundenr 30

 

ª AJT932

 

Spillnr 88(24)

 

© T62

 

Giver: Vest

 

¨ JT7

 

Sone: Ingen

 

§ Q

 

 

ª K4

 

ª Q876

 

© KJ974

 

© Q5

 

¨ K853

 

¨ 2

 

§ T6

 

§ 987432

 

 

ª 5

 

 

 

© A83

 

 

 

¨ AQ964

 

 

 

§ AKJ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klarte du å passe? Sjølv dustemakker klarar ikkje spele vekk 2 spar. + 68,6 og fortsatt 2. plass… Dersom du bestemmer deg for å melde 3 NT (og kven kan klandre deg for det?), må vest klare å spele ut hjerter for å ta rotta på deg… La oss seie han klarar det i halvparten av tilfella, medan du får ti stikk ellers. Då får du + 66,05. Inga endring på stillinga.

 

Løysing problem nr. 6:

 

Rundenr 30

 

ª AJ7

 

Spillnr 90(26)

 

© T942

 

Giver: Øst

 

¨ 843

 

Sone: Alle

 

§ A64

 

 

ª K942

 

ª T865

 

© KJ7

 

© AQ8653

 

¨ J5

 

¨ K9

 

§ Q972

 

§ 8

 

 

ª Q3

 

 

 

©

 

 

 

¨ AQT762

 

 

 

§ KJT53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du løfta vel til 5 kløver? 5 kløver med 11 stikk gir +47,3. Eg såg mørkt på det, og passa 4 kløver. Det ga –63,6. Differansen er 110,9. No har du 1829,40 poeng. Dei som vant turneringa hadde 1977,7, men sidan du plukka dei innbyrdes med 201,8 poeng har dei berre 1775,90 og du vant! Gratulerer.

 

Hvis du bomma på nokon av desse oppgåvene, kan eg opplyse at 2. plassen hadde 1494,4 poeng og 3. plassen 1460,8. Det reknar eg med var enkelt å få tak i?