Makker har funne eit dårleg utspel. Klarar du å redde situasjonen?

Motparten melder slik:

Vest

Nord

Øst

Syd (du)

1 hjerter

Pass

1 spar

Pass

2 kløver

Pass

2 hjerter

Pass

4 hjerter

Pass

Pass

PassMakker spelar ut hjerter 7 og dette er det du ser:
K D kn 10 7 3
kn 8 6
10 3
4 3


4
D 4 3
K D kn 7 2
9 7 6 5
Speleførar legg åttaren i bordet som står. Han spelar deretter kløver til handa og tek for ess, konge dame i den fargen og kastar ein ruter i bordet. Makker legg kløver 2, 10 og knekt. Speleførar spelar deretter ein ruter til tiaren i bordet og du er inne på knekten.

For ordens skuld så ser det slik ut:


K D kn 10 7 3
kn 6
-
-


4
D 4
K D 7 2
9
Det er lagkamp, så det er beita som er målet.

Kva gjer du? jonill@hotmail.com