Motspelskongen

Med slikt motspel som Geirane (spesielt Geir Hoff) presterte her, har eg god tru på medalje i Ålesund :)

  8 6 4
10 3 2
K D 2
7 6 5 4
 
D 2
kn 6
E kn 9 6
E D 10 9 8
  E kn 9 7 5 3
K D 8 5
7 5
3
  K 10
E 9 7 4
10 8 4 3
K kn 2
 

 

Vest Nord (Geir Hj) Øst Syd (Geir Hoff)
    1 spar Pass
2 kløver Pass 2 hjerter Pass
3 NT Pass Pass Pass

 

 

 

Geir Hjelmeland spelte ut hjerter ti. Liten i bordet, styrke frå Geir Hoff og speleførar stakk med knekten. Han spelte no spar dame som sto!! Ny spar til knekten og kongen. Geir skifta til ruter åtte. Den vart dekka med nieren og dama. Hjerter til esset og ruter ti til knekt og konge. Hjelmelanden fridde seg med ein ruter og speleførar fekk for ruter ess og ruter seks. Alle dei flotte majorstikka i bordet som han ikkje fekk tak i gjorde han ganske lei, så han spelte kløver ess og ny kløver slik at Geir Hoff fekk to kløverstikk og to beit.