Nesten perfekt

 

 

 

Rundenr 6

 

ª 862

 

Spillnr 79(15)

 

© J2

 

Giver: Syd

 

¨ J72

 

Sone: Nord-Syd

 

§ KQ985

 

 

ª AKT9

 

ª Q74

 

© KT8

 

© Q7654

 

¨ AQ9

 

¨ K4

 

§ T62

 

§ A74

 

 

ª J53

 

 

 

© A93

 

 

 

¨ T8653

 

 

 

§ J3

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

6

1

 

4 Hjerter

V

9

50

0

10,0

-10,0

5

2

 

3 NT

V

9

0

400

1,0

-1,0

7

8

 

4 Hjerter

Ø

10

0

420

0,0

0,0

8

7

 

3 NT

V

10

0

430

0,0

0,0

2

5

 

4 Hjerter

V

10

0

420

0,0

0,0

3

4

 

4 Hjerter

V

11

0

450

-1,0

1,0

1

1

 

4 Hjerter

V

11

0

450

-1,0

1,0

4

3

 

4 Hjerter

V

12

0

480

-2,0

2,0

BUTLERSNITT: -428 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette spelet er frå 2. divisjon for damer, og motspelet vårt var nesten perfekt.

 

Motparten var i 4 hjerter og makker spelte ut kløver konge. Speleførar stakk i bordet med esset og eg burde lagt knekten for å tvinge makker til å gjere rett, men eg la treeren. Speleførar tok tre gonger ruter og kasta ein kløver i bordet før ho spelte hjerter til dama og mitt ess. Eg spelte tilbake kløverknekt og makker forsto heldigvis teikninga og stakk over med dama og fortsette med kløver til steling i bordet og oversteling hos meg. Eg spelte ruterti og speleførar var ferdig. Uansett kva ho gjer vil makker få stikk for hjerter knekt.