Øystein og Lisbeth på BBO

Takk til Arnt Ola Fidjestøl som sørga for å få lagra desse bileta.

Bileta er frå runden dei var på BBO. Der møtte dei det paret som leda då, Jim Høyland og Tor Bakke. Øystein og Lisbeth sat øst-vest. Her er spela frå runden.

Rundenr 46   ª 952  
Spillnr 91(27)   © T973  
Giver: Syd   ¨ 3  
Sone: Ingen   § AQJT9  
  ª JT863   ª AKQ
  © Q   © AK865
  ¨ KJ9   ¨ 842
  § 6432   § 85
    ª 74  
    © J42  
    ¨ AQT765  
    § K7

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrakta var 3 kl dobla i nord med ei beit. Det ga middels.

Rundenr 46   ª QT43  
Spillnr 92(28)   © AJ52  
Giver: Vest   ¨ K73  
Sone: Nord-Syd   § 53  
  ª AK85   ª 962
  © T6   © KQ8
  ¨ J62   ¨ Q984
  § KQ96   § A72
    ª J7  
    © 9743  
    ¨ AT5  
    § JT84  

Kontrakta var 1 NT i vest, noko som ga +10.