På hugget!
Av Geir Hoff

 

Rundenr 8

 

ª AK764

 

Spillnr 189(21)

 

© 875

 

Giver: Nord

 

¨ J43

 

Sone: Nord-Syd

 

§ 97

 

 

ª JT3

 

ª 852

 

© KT62

 

© AJ4

 

¨ AK9

 

¨ Q85

 

§ A65

 

§ KQJ8

 

 

ª Q9

 

 

 

© Q93

 

 

 

¨ T762

 

 

 

§ T432

 

 

 

 

 

 

Vest

Nord (Hjelmis)

Øst

Hoff1

 

Pass

1 kløver

Pass

1 hjerter

Pass!!!

1 NT

Pass

3 NT

Pass

Pass

Pass

 

Som ein ser gjorde ikkje Hjelmis det lett for makker då han ikkje melde inn 1 spar, men han såg vel at 4 hjerter alltid stod!? J Eg satt faktisk ei lita tid å lurte på om eg skulle spele ut ei passiv ruter, men det er jo opp i dagen at makker har minst 4 spar, så eg valgte spar dame. Etter å ha stukke seg inn på andre sparen sa makker følgjande; ”Fy faen for ein god makker eg har!!”.

Om eg har hørt den før? NOPE! J

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

8

6

 

3 NT

Ø

8

50

0

5,0

-5,0

7

5

 

3 NT

Ø

8

50

0

5,0

-5,0

3

11

 

3 NT

V

8

50

0

5,0

-5,0

1

9

 

3 NT

Ø

8

50

0

5,0

-5,0

6

8

 

3 NT

Ø

8

50

0

5,0

-5,0

10

2

 

4 Hjerter

V

9

50

0

5,0

-5,0

9

1

 

3 NT

Ø

8

50

0

5,0

-5,0

2

10

 

3 Kløver

Ø

10

0

130

-1,0

1,0

12

4

 

4 Hjerter

V

10

0

420

-7,0

7,0

4

12

 

4 Hjerter

V

10

0

420

-7,0

7,0

5

7

 

3 NT

Ø

11

0

460

-8,0

8,0

11

3

 

3 NT

V

11

0

460

-8,0

8,0

BUTLERSNITT: -113 (1)