Praktisk bridge

...var kommentaren til Geir Hjelmeland når han meldte 6 ruter på dette spelet:

K 6 5 3
-
D kn 10 9 8 6
E 5 4


-
E 8 6 5 4
E 5 4
K D 10 8 7

Vi meldte slik:

Nord Syd
  1 hjerter
2 ruter (ikkje krav, men konstruktivt) 4 ruter
6 ruter  

Utspelet var spar ess som Geir stal i bordet. Han ser at kontrakta han er i er så god at det ikkje er lurt å risikere ruterkappen. Då er det betre å trumfe eit par små spar, ta for ruter ess, spele seg inn på kløver ess og legge ned ruter dame. 12 stikk ga delt topp. (Ruter konge sat i kapp).