Store kort

 

Kva melder du med denne handa etter at det har gått pass – pass – 1 ruter?

 

E K D 9 8 4 3 2
-
7
E K D 3

 

Arild meldte rett og slett 6 spar. Bridge er enkelt J

 

 

Kn
D 8 6 2
10 9 8 4 2
10 5 4

 

E K D 9 8 4 3 2
-
7
E K D 3 

7 5
kn 9 7 4 3
K D kn 6 3
2

 

10 6
E K 10 5
E 5
kn 9 8 7 6