Kollektiv revoke

Kor mange stikk trur du det er i 1 NT nord-syd med eit rimeleg oppegåande motspel?

To i spar, to i hjerter, eitt i ruter og to i kløver skulle bli 7, ikkje sant. Litt mindre oppegåande (brukar kløver dama ved første høve) og det blir åtte stikk.

Rundenr 10   ª A73  
Spillnr 29(29)   © AK96  
Giver: Nord   ¨ A85  
Sone: Alle   § 974  
  ª 542   ª KT86
  © JT   © Q8542
  ¨ KQ96   ¨ J32
  § Q862   § A
    ª QJ9  
    © 73  
    ¨ T74  
    § KJT53

 

 

 

 

 

 

 

 

Jepp, jepp..... Når nokon får 11 og to speleførar får ni stikk i grand, trur eg det må ha vore eit kollektivt utbrudd av revokering i salen.

NS... ØV...   Kontrakt... .Sp. Stikk ....NS. ....ØV. ...NS. ...ØV.
[1] [20]   3 NT N 11 660 0 10.0 -10.0
[2] [7]   1 NT N 9 150 0 7.0 -7.0
[9] [4]   1 NT N 9 150 0 7.0 -7.0
[14] [19]   1 NT N 8 120 0 2.0 -2.0
[15] [10]   1 NT N 8 120 0 2.0 -2.0
[13] [8]   1 NT N 8 120 0 2.0 -2.0
[18] [22]   2 Spar V 7 100 0 -2.0 2.0
[6] [11]   1 NT N 7 90 0 -4.0 4.0
[3] [5]   Pass     0 0 -6.0 6.0
[12] [17]   2 Kløver N 7 0 100 -9.0 9.0
[21] [16]   1 NT S 6 0 100 -9.0 9.0