Stolt og glad J

 

Vest/Ingen

E K kn 10 8 6
9 3
7
kn 6 5 2

 

2
K kn 10 8 4

8 3
E K 8 7 4

 

-
E 6 2
E K D kn 5 4
D 10 9 3

 

D 9 7 5 4 3
D 7 5
10 9 6 2
-

 

 

Spelet er frå 1. divisjon damer frå kampen der Randi og eg møtte Synnøve Balevik og Jorunn Tennefoss.

 

Vest (Jonill)

Nord (Jorunn)

Øst (Randi)

Syd (Synnøve)

1 hjerter

2 spar

3 spar  1)

4 spar

5 kløver 2)

Pass

5 spar  3)

Pass

6 ruter  4)

Pass

7 kløver

Pass

Pass

Pass

 

 

 

1)

Krav. Spør i utgangspunktet om sparhold.

2)

Går ut frå at makker ikkje har hjerterstøtte sidan ho spør om spar hold, og då må vi ha kløvertilpass

3)

Exclusion blackwood – spør kor mange essar eg har utanom sparesset

4)

To essar utan trumfdame.

 

Ingen kan vel klandre nord-syd for at dei ikkje turde stampe. Det ser jo ut som sjuaren fort kan vere beit…

 

Spelet hadde to poeng: Før ho snudde utspelskortet sa Jorunn: - Eg legg ned denne. Det er berre essar ein ”legg ned”, så eg var ganske nervøs for om vi verkeleg hadde forstått kvarandre så godt som eg håpa i dette meldingsforløpet! Poeng nr. 2 var å spele kløver til kongen først. Det ville vore ufatteleg flaut å gå beit i denne kontrakta som vi var heilt åleine om. Tre par hadde fått kjøpt kontrakta i 6 spar dobla nord-syd, eitt par var i 5 ruter og sju par spelte lilleslem i ruter og hjerter.