Speleføringa må skjerpast
Seier Geir Hoff

Rundenr 23   ª 7  
Spillnr 46(14)   © J8  
Giver: Øst   ¨ 853  
Sone: Ingen   § QJ97432  
  ª K653   ª 2
  © A765   © KT32
  ¨ JT974   ¨ AKQ62
  §   § K85
    ª AQJT984  
    © Q94  
    ¨  
    § AT6

Berre eitt par meldte 6 ruter i dette spelet frå Angedalen, og Geir Hoff meinar speleførar burde vunne kontrakta. Utspelet var spar ess og spar dame. Du legg liten og stel på handa. Kløver til steling, hjerter til kongen, kløver til steling og ruter til handa før du stel siste kløveren. Inn på handa på ruter og ned med alle ruterstikka. Stillinga før den siste er sånn:

 

Rundenr 23   ª  
Spillnr 46(14)   © J  
Giver: Øst   ¨  
Sone: Ingen   § QJ9  
  ª K6   ª
  © A7   © T32
  ¨   ¨ 6
  §   §
    ª JT  
    © Q9  
    ¨  
    §

På siste ruteren må syd gje opp haldet i ein av majorfargane.