Skuffa?

Eg spurte Hjelmelanden om han var skuffa etter dette spelet :)

  9 7 6
kn 7 6
kn 10 8 7 6 2
6
 
5 4
K 9 5 3
E D
E kn 8 7 5
  E K D kn 8 3 2
E 2
K 5 3
2
  10
D 10 8 4
9 5
K D 10 9 4 3
 

 

Asbjørn Feten Geir Hoff Anders I. Balevik Geir Hjelmeland
2 kløver (presisjon) Pass 2 ruter (krav) Pass
2 hjerter (har 5+ kl og 4 hj) Pass 4 NT Pass
5 hj Pass 5 NT Pass
6 ruter pass 7 spar! Pass
Pass Pass    

Det var stor glede ved bordet over at trumfen blei introdusert på sjutrinnet, og ein litt sørgmodig Hjelmeland kunne spele ut kløver konge som han visste makker ikkje kunne trumfe. (Dvs. dersom Geir Hoff hadde vore renons i kløver og hadde dobla 7 spar, kunne øst-vest tatt ut i 7 NT, og i den kontrakta er den ingen stelingar å få.)

Arild og Jens meldte 7 NT, så det blei nokre strøimp til Førde på spelet.