Skuffande topp i monrad par

Av Odd Egil Nygård

 

Rundenr 30

 

ª AKT

 

Spillnr 89(25)

 

© 974

 

Giver: Nord

 

¨ KJ86

 

Sone: Øst-Vest

 

§ KQT

 

 

ª Q82

 

ª 9

 

© KQJ5

 

© 862

 

¨ QT432

 

¨ A95

 

§ 5

 

§ AJ7432

 

 

ª J76543

 

 

 

© AT3

 

 

 

¨ 7

 

 

 

§ 986

 

 

Her er et spill fra NM- Monrad som eg var ganske fornøgd med. Ett av 96 er ikkje all verden, men vi får trøste oss med dei få lyspunkta vi finn.

 

Kontrakta blei 2 spar i nord og øst starta litt uheldig med med kløver ess, ruter ess og kløver til stjeling, så det såg allereie ut som eg skulle få en god pluss på spelet med 9 stikk. Men når vest no blei grådig og prøvde å få makker inn igjen i spar for å få ei ny stjeling (trudde han at det var 12-14 NT vi spelte?) fekk eg muligheta til å tyne enda litt meir ut av korta. Ess, konge i spar rensa trumfen, og plan A var no at ruterkonge med hjertersak og ny ruter til stjeling skulle felle ruterdame slik at eg blei kvitt begge hjertertaparane i bordet.

 

Når det ikkje skjedde prøvde eg plan B: Trekke resten av trumfen og håpe at vest hadde alle dei tre manglande hjerterhonnørane i tillegg til ruterdama.

 

Rundenr 30

 

ª

 

Spillnr 89(25)

 

© 9

 

Giver: Nord

 

¨ J

 

Sone: Øst-Vest

 

§ D

 

 

ª

 

ª

 

© KQ

 

© 8

 

¨ Q

 

¨

 

§

 

§ J7

 

 

ª

 

 

 

© AT

 

 

 

¨

 

 

 

§ 9

 

 

Etter siste trumfstikk kryssa eg derfor til kløver dame, og sidan eg la merke til at hjerterknekten blei lagt på siste spar var det med ei viss forventning at eg venta på avkast fra vest. Etter ei lita tenkepause kom ruterdama på bordet og stikk nr. 10 var på plass.

 

Forventningsfullt  kikka eg bort på makker for å sjå om der var ein oppmuntrande kommentar å få, men han sat berre der og stirra ut i lufta, totalt uintressert i kva eg styrte med J Av 85 bord var der berre 2 som hadde fått 10 stikk.