Skvis for tredelt topp


Arild Hoff fekk ingen fordeler i utspelet i denne 3 NT 'en frå Hafslo i påska, men han fant likevel ein veg til 12 stikk og tredelt topp.E 9 4
K 9 7
E 10 8
K 8 6 3


8 6 5 2
D 5
D kn 6 5
D kn 9


10 3
kn 10 8 4 2
7 3
10 7 4 2


K D kn 7
E 6 3
K 9 4 2
E 5Vest var heldig med utspelet, når han klarte å la vere å spele ut ruter. Han spelte ut ein spar som Arild slapp til handa. I stikk to spelte han ein ruter til tiaren som sto, og deretter ein liten kløver frå begge hender. Vest spelte spar tilbake, og Arild tok ståstikka fram til denne situasjonen:
-
K 9
E 8
K 8


-
D 5
D kn 6
D


-
kn 10 8
7
10 7


-
E 6 3
K 9 4
-


Når han no spelar ruter til esset i bordet og tar for kløver konger er aust fortsatt ovenpå, men sjå kva som skjer når han spelar ruter åtte frå bordet: Aust har ingen kort å hive, den fargen han kastar gir eit ekstrastikk til speleførar.
-
K 9
8
8


-
D 5
D 6
-


-
kn 10 8
-
10
-
E 6 3
K
-