Slem med lite hp
Av Geir Angedal

5 S DJT976
N/NS   H E2
  R 93
  K EJ9
S 2   S E83
H KJ96 H D87543
R KJ8 R ET72
K KD543 K 
  S K54
  H T
  R D654
  K T8762

Sjur opna i nord med 1 sp, eg meldte som aust inn 2 hj, makker i vest tykte dette var spanande og tok med seg 3 sp som var minisplinter, eg meinte no at vi skal i alle fall i utgang og tok med meg 4 kl (cue) og då kom det 4 ru (cue) frå makker. Eg meldte 4nt og fekk eitt ess. Eg vurderte litt om eg skulle satse på hjerter ess og melde 7, men besinna meg og landa i 6 hjerter. Sjur la opp raudlappen og eg kunne bekrefte med ein gong at det var forståeleg :) Syd spelte ut spar til esset og når nord kom inn på hjerter ess prøvde han å ta for kløver ess. Resten klarte eg greitt :)