Slemmane som sto

(Dei som var beit gidd eg ikkje snakke om J)

Rundenr 5

 

ª T43

 

Spillnr 35(3)

 

© 975432

 

Giver: Syd

 

¨ J

 

Sone: Øst-Vest

 

§ J62

 

 

ª Q972

 

ª AKJ8

 

©

 

© AT8

 

¨ AK86

 

¨ QT7

 

§ AKT94

 

§ Q53

 

 

ª 65

 

 

 

© KQJ6

 

 

 

¨ 95432

 

 

 

§ 87

 

Vi var heldige og fekk melde i fred på dette spelet, og det gjorde det enkelt å finne sjuaren. Dei som fekk hjertermeldingar mot seg (3 hjerter inn frå nord og 5 hjerter frå syd, for eksempel, fekk det mykje vanskelegare).

Vest

Øst

1 kløver

1 spar

4 hjerter (renons)

4 NT

5 sp (to essar og dama)

5 NT (storesleminvitt)

6 kl (kl konge)

7 spar

 

Rundenr 1

 

ª Q

 

Spillnr 1(1)

 

© AJT2

 

Giver: Nord

 

¨ KQJ4

 

Sone: Ingen

 

§ AKT8

 

 

ª K952

 

ª 8764

 

© Q6543

 

© 8

 

¨ 652

 

¨ AT973

 

§ 3

 

§ J62

 

 

ª AJT3

 

 

 

© K97

 

 

 

¨ 8

 

 

 

§ Q9754

 

Kva skal ein opne i med nord si hand? Denne 20-poengeren kan du i allefall ikkje opne med 2 kl på (hvis ikkje 2 kl - eit eller anna - 2 NT syner ein 20-21 grand). Eit alternativ er å opne i 1 kløver og reversere med 2 ru i neste melderunde når makker som forventa svarar 1 sp. Makker gjorde livet lett både for seg sjølv og meg ved å opne i 2 NT.

Nord

Syd

2 NT (20-21)

3 kløver (puppet)

3 ru (ein eller begge firekorts major)

3 hjerter (syner fire spar)

3 NT (har fire hjerter)

4 kløver (sleminnvitt i kløver)

4 ruter (cuebid, tek mot sleminnvitten)

4 NT

5 kløver (tre av fem essar)

6 kløver

Å melde 7 NT på desse korta er ikkje vanskeleg, men korleis spelar du med hjerter ut?

E D
kn 4
E 7
E K D 8 7 6 5

 

kn 8 4 2
E K D 9 8 2
K kn 6
-

Å telje stikka er det første du må gjere. Du har 1+6+2+3 = 12 toppstikk. Å ta spar eller ruterkutten er ikkje noko du treng tenkje på enno. Ta for ruter ess og deretter nokre runder hjerter. På handa kan du hive tre kløver og ein ruter.

E D
-
-
E K D 8

 

kn 8 4 2
-
K kn
-

I det aktuelle spelet er stakkars syd ferdig for lenge sidan. Han hadde både ruter og kløverholdet saman med singel spar konge. På den siste hjerteren må han gje opp ein av minorfargane eller sparkongen.

Rundenr 2

 

ª T97653

 

Spillnr 13(13)

 

© 753

 

Giver: Nord

 

¨ T832

 

Sone: Alle

 

§

 

 

ª AQ

 

ª J842

 

© J4

 

© AKQ982

 

¨ A7

 

¨ KJ6

 

§ AKQ8765

 

§

 

 

ª K

 

 

 

© T6

 

 

 

¨ Q954

 

 

 

§ JT9432