Slemmar frå Førdeturneringa

Som sagt er eg ikkje spesielt god på slemmar, så eg måtte sjå igjennom nokon av slemmane frå Førdeturneringa (mest for å plage meg sjølv):

Eg var ikkje spesielt stolt av å få heim 6 hjerter her...

Rundenr 3

 

ª 85

 

Spillnr 7(7)

 

© 93

 

Giver: Syd

 

¨ AJ9

 

Sone: Alle

 

§ KQJ743

 

 

ª J4

 

ª AK632

 

© KQT2

 

© AJ8654

 

¨ QT6543

 

¨ 82

 

§ A

 

§

 

 

ª QT97

 

 

 

© 7

 

 

 

¨ K7

 

 

 

§ T98652

 

...men det skulle syne seg at skamma kunne delast med fleire:

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[5]

[14]

 

7 Hjerter

Ø

12

100

0

12.0

-12.0

[17]

[26]

 

4 Hjerter

Ø

12

0

680

9.0

-9.0

[1]

[6]

 

4 Hjerter

Ø

12

0

680

9.0

-9.0

[19]

[25]

 

6 Hjerter

Ø

12

0

1430

-3.0

3.0

[15]

[24]

 

6 Hjerter

Ø

12

0

1430

-3.0

3.0

[21]

[23]

 

6 Hjerter

V

12

0

1430

-3.0

3.0

[11]

[20]

 

6 Hjerter

Ø

12

0

1430

-3.0

3.0

[22]

[13]

 

6 Hjerter

Ø

12

0

1430

-3.0

3.0

[3]

[12]

 

6 Hjerter

Ø

12

0

1430

-3.0

3.0

[18]

[9]

 

6 Hjerter

Ø

12

0

1430

-3.0

3.0

[4]

[8]

 

6 Hjerter

Ø

12

0

1430

-3.0

3.0

[16]

[7]

 

6 Hjerter

Ø

12

0

1430

-3.0

3.0

[10]

[2]

 

6 Hjerter

Ø

12

0

1430

-3.0

3.0

Ville du spelt ut hjerteresset mot 6 kløver?

Rundenr 5

 

ª QT87

 

Spillnr 13(13)

 

© T82

 

Giver: Nord

 

¨ Q9865

 

Sone: Alle

 

§ 9

 

 

ª A952

 

ª 64

 

© K74

 

©

 

¨ KJ2

 

¨ A743

 

§ KT7

 

§ AQ86532

 

 

ª KJ3

 

 

 

© AQJ9653

 

 

 

¨ T

 

 

 

§ J4

 

Alle sydspelarane som fekk utspelet mot 6 kløver gjorde det:

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[7]

[24]

 

4 Hjerter

S

10

620

0

12.0

-12.0

[8]

[12]

 

5 Kløver

Ø

10

100

0

9.0

-9.0

[20]

[3]

 

6 Kløver

Ø

11

100

0

9.0

-9.0

[17]

[19]

 

5 Kløver

Ø

11

0

600

4.0

-4.0

[4]

[16]

 

5 Kløver

Ø

11

0

600

4.0

-4.0

[1]

[10]

 

5 Kløver

Ø

11

0

600

4.0

-4.0

[11]

[25]

 

3 NT

V

11

0

660

-2.0

2.0

[13]

[23]

 

3 NT

V

11

0

660

-2.0

2.0

[2]

[18]

 

3 NT

V

11

0

660

-2.0

2.0

[15]

[21]

 

3 NT

V

13

0

720

-6.0

6.0

[26]

[9]

 

6 Kløver

Ø

12

0

1370

-10.0

10.0

[14]

[6]

 

6 Kløver

Ø

12

0

1370

-10.0

10.0

[22]

[5]

 

6 Kløver

Ø

12

0

1370

-10.0

10.0

Geirane var meget misfornøgde med at dei ikkje hadde meldt 7 NT her:

Rundenr 10

 

ª 8643

 

Spillnr 29(29)

 

© 863

 

Giver: Nord

 

¨ QJ6

 

Sone: Alle

 

§ 432

 

 

ª 2

 

ª A5

 

© Q9752

 

© AKT

 

¨ 43

 

¨ AK8752

 

§ AKQJ8

 

§ T6

 

 

ª KQJT97

 

 

 

© J4

 

 

 

¨ T9

 

 

 

§ 975

 

Det stilna berre litt når dei fant ut dei var åleine om å melde 7 i det heile tatt.

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[3]

[13]

 

3 NT

Ø

7

200

0

12.0

-12.0

[23]

[10]

 

5 Ruter

Ø

11

0

600

10.0

-10.0

[5]

[11]

 

4 Hjerter

V

13

0

710

8.0

-8.0

[18]

[22]

 

3 NT

V

13

0

720

4.0

-4.0

[6]

[19]

 

3 NT

Ø

13

0

720

4.0

-4.0

[2]

[15]

 

3 NT

Ø

13

0

720

4.0

-4.0

[14]

[26]

 

6 Hjerter

V

13

0

1460

-5.0

5.0

[12]

[25]

 

6 Hjerter

V

13

0

1460

-5.0

5.0

[24]

[16]

 

6 Hjerter

Ø

13

0

1460

-5.0

5.0

[7]

[9]

 

6 Hjerter

V

13

0

1460

-5.0

5.0

[21]

[8]

 

6 Hjerter

V

13

0

1460

-5.0

5.0

[17]

[4]

 

6 Hjerter

V

13

0

1460

-5.0

5.0

[1]

[20]

 

7 Hjerter

V

13

0

2210

-12.0

12.0

Lurer du på kor mange revokar som skulle til før det blei 3 NT med 7 stikk? Ingen! P-C hamna i 3 NT og konkluderte meget korrekt med at det var ei drittkontrakt. Han hadde fått svake to-opning i spar i syd, og spelte på at hjerterknekten sat fjerde i mot. Spar ut til esset, hjerter ess, kløver til esset og hjerter til tieren og god natt!

Her meldte vi 6 spar. Geir Hjelmeland spelte ut sin single ruter og eg var beit i stikk to.

Rundenr 18

 

ª KJ943

 

Spillnr 52(52)

 

© A7

 

Giver: Vest

 

¨ KJ973

 

Sone: Alle

 

§ 8

 

 

ª T5

 

ª Q7

 

© T62

 

© 9843

 

¨ AQ862

 

¨ 5

 

§ QJ9

 

§ KT7532

 

 

ª A862

 

 

 

© KQJ5

 

 

 

¨ T4

 

 

 

§ A64

 

- Det var no FAKTISK ein god slem, sa han etter å ha innkassert beita.

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[13]

[21]

 

5 Spar

N

12

680

0

11.0

-11.0

[16]

[6]

 

4 Spar

N

12

680

0

11.0

-11.0

[7]

[26]

 

4 Spar

N

11

650

0

5.0

-5.0

[19]

[15]

 

4 Spar

N

11

650

0

5.0

-5.0

[12]

[10]

 

4 Spar

N

11

650

0

5.0

-5.0

[18]

[4]

 

4 Spar

N

11

650

0

5.0

-5.0

[25]

[9]

 

2 NT

N

11

210

0

0.0

0.0

[5]

[24]

 

6 Spar

N

11

0

100

-7.0

7.0

[2]

[20]

 

6 Spar

N

11

0

100

-7.0

7.0

[1]

[17]

 

6 Spar

N

11

0

100

-7.0

7.0

[23]

[11]

 

6 Spar

N

11

0

100

-7.0

7.0

[14]

[8]

 

6 Spar

N

11

0

100

-7.0

7.0

[22]

[3]

 

6 Spar

N

11

0

100

-7.0

7.0