Slitsomt spel

 

I dette spelet frå Svelgen vurderte Geir Angedal veldig godt. Han sat i nord og såg fylgjande heftige meldingsforløp:

 

Vest (Ludvig)

Nord (Geir A)

Øst (Magne)

Syd (Jonill)

 

 

1 ruter

4 hjerter (jada, jada)

5 ruter

5 hjerter

6 ruter

Pass

Pass

???

 

 

 

Kva melder du no med denne forsamlinga:

 

ª AJ72

© Q95432

¨ 75

§ 2

 

 

 

 

Geir fant ut at sjansen for at eg kom til å spele ut (hjerter) til dobbelrenons var veldig stor, og det skulle ikkje stort meir til enn kløver ess hos meg for at 6 hjerter skulle fyke heim, så han meinte det måtte vere rett å melde. Denne blei dobla og alle var fornøgde. Slik såg heile spelet ut:

 

 

Rundenr 6

 

ª AJ72

 

Spillnr 18(18)

 

© Q95432

 

Giver: Øst

 

¨ 75

 

Sone: Nord-Syd

 

§ 2

 

 

ª Q9

 

ª K64

 

©

 

©

 

¨ AKJ9

 

¨ Q86432

 

§ Q986543

 

§ AKT7

 

 

ª T853

 

 

 

© AKJT876

 

 

 

¨ T

 

 

 

§ J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uten spar ut mot 6 ruter blir det 13 stikk, og med spar ut blir det 12. I 6 hjerter måtte eg avgi tre stikk – eitt i ruter, eitt i kløver og eitt i spar. (Det kom to gonger ruter ut som eg stal, og etter ein prøverunde trumf (lettare enn å telle trumfen!), spelte eg kløver. Dermed var øst innspelt og måtte enten løyse sparen eller spele til dobbelrenons.. Veldig morsomt, syns eg J). Øystein og Rolf fant også stampen i 6 hjerter.

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[14]

[17]

 

5 Hjerter

S

10

0

100

9,0

-9,0

[19]

[12]

 

5 Ruter

Ø

13

0

440

7,0

-7,0

[1]

[11]

 

6 Hjerter D

S

10

0

500

4,0

-4,0

[2]

[10]

 

6 Hjerter D

S

10

0

500

4,0

-4,0

[9]

[3]

 

6 Kløver

Ø

13

0

940

1,0

-1,0

[16]

[15]

 

6 Kløver D

V

12

0

1090

-2,0

2,0

[20]

[6]

 

6 Kløver D

V

12

0

1090

-2,0

2,0

[18]

[13]

 

6 Ruter D

Ø

13

0

1190

-7,0

7,0

[8]

[4]

 

6 Ruter D

Ø

13

0

1190

-7,0

7,0

[5]

[7]

 

6 Kløver D

V

13

0

1190

-7,0

7,0