Slurv!!!
Av Geir Hoff

 

 

10 8 x x
kn x x
x
E K x x x

 

-
E K x x
E kn x x x
D kn x x

 

Kn x x x
x x x x
D x x
x x

 

E K D 9 x
x x
K 10 x x x
x

 

 

Dette var truleg det spelet som irriterte meg mest under helgas KM. Etter at vest hadde vore med til 3 hjerter, blei eg i syd speleførar i 4 spar.

Vest starta med ess og konge i hjerter før han la ned ruter ess og heldt fram med hjerter! No har eg fått kontrakta! Resten var såre enkelt! J

Eg trumfa hjerter, spelte ruter til trumf, spar til esset (der eg registrete at øst hadde fire spar. Ingen problem J!!) Eg heldt fram med ruter til trumf og EK i kløver og vekk med den siste rutertaparen!

Er du med endå? Korleis gikk eg beit? Kva trumfa du siste ruta med? Spar 8? J Då gjekk du beit du også!!!

Eg gløymte å trumfe med sp 10, dette gjorde til at eg ikkje kunne ta den markerte sparfinessa heimatt!! Øst fekk derfor eit sparstikk.

Heldigvis var makker ute ein tur!

Slik var stillinga etter ess-konge i kløver:

 

10
-
-
x x x

 

-
x
kn x
D

 

Kn x x
x
-
-

 

K D 9
-
K
-