Speglfordeling

Arild og Jens hamna i 6 ruter i dette spelet frå 3. runde. I utgangspunktet ein grei slem, men når speglfordelinga kjem for ein dag må ein setje sin lit til motparten om dette skal stå:

E D 3
D 3
E K 10 9 8
E 3 2
10 9 8
9 7 6 5 4
2
8 7 6 5
kn 7 6 2
K kn 10 8
4 3
K kn 9
K 5 4
E 2
D kn 7 6 5
D 10 4

Utspelet var spar ti og Jens la dama for å tåkelegge litt.... Det lukkast han bra med, for øst trudde truleg at makker hadde spelt ut frå tieren dobbel, slik at speleførar har firekorts spar. Då må han halde knekten fjerde (??). Jens tok fire gongar trumf...

E 3
D 3
10
E 3 2
9 8
9 7
-
8 7 6 5
kn 7 6
K kn 10
-
K kn 9
K 5
E 2
7
D 10 4

Øst har eit kort for mykje, og anar ikkje om han skal kvitte seg med ein kløver eller ein hjerter. Valget falt på ein kløver. Etter to gongar spar, er stillinga denne:

-
D 3
10
E 3 2
-
9 7
-
8 7 6 5
kn
K kn 10
-
K kn
-
E 2
7
D 10 4

Kløver ess og ny kløver gjer at øst er innspelt og kan velge mellom å spele spar til dobbelrenons eller ein hjerter frå kongen.