Helsing frå Tromsø frå Helge Sæterdal

 

Det var ikkje berre dårlege spel i helga, og eg skal prøve å finne nokre gode.  Her kjem først eitt som eg spelte. Etter eit bra meldingsforløp kom vi i 6 sp på nord si hand. Eg fekk hjerter ut og stakk med kongen i bordet. La så ned spar ess for å ta to runder trumf og så stele to hjerter i bordet. Når spar knekt kom på spelte eg ikkje meir trumf. Spelte no hjerter til esset og stal ein hjerter med låg trumf.  Spelte så kløver til ess, kløver til dama og ny kløver mot kongen. Dette for å sikre at kløver konge ikkje skulle stelast dersom vest har to kløver.  Slik det no sat stal eg siste kløveren med sp 7. Spelte ruter ess og stal ein ruter med den små trumfen på hand. Stal så siste hj med spar 10 og resten stod. 13 stikk som den einaste i salen var eg godt nøgd med.

 

 

Rundenr 4

 

ª KQ42

 

Spillnr 82(10)

 

© AT87

 

Giver: Øst

 

¨ 9

 

Sone: Alle

 

§ AK83

 

 

ª 9865

 

ª J

 

© Q93

 

© J652

 

¨ J6

 

¨ KQ8743

 

§ JT74

 

§ 96

 

 

ª AT73

 

 

 

© K4

 

 

 

¨ AT52

 

 

 

§ Q52

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

8

12

 

6 Spar

S

12

1430

0

11,0

-11,0

3

2

 

6 Spar

N

13

1460

0

11,0

-11,0

7

9

 

6 Spar

S

12

1430

0

11,0

-11,0

10

6

 

6 Spar

S

12

1430

0

11,0

-11,0

2

3

 

6 Kløver

N

12

1370

0

10,0

-10,0

4

1

 

4 Spar

N

12

680

0

-6,0

6,0

5

11

 

4 Spar

S

12

680

0

-6,0

6,0

6

10

 

4 Spar

S

11

650

0

-6,0

6,0

12

8

 

4 Spar

S

12

680

0

-6,0

6,0

1

4

 

4 Spar

S

12

680

0

-6,0

6,0

11

5

 

7 Spar

S

12

0

100

-14,0

14,0

9

7

 

6 Spar

S

11

0

100

-14,0

14,0

BUTLERSNITT: 893 (1)

 

 

Jarle hadde også eit godt spel:

 

Vi kom i 3 NT på syd si hand. Jarle fekk ut spar knekt som han stakk med dama. Spelte så liten ruter til dama (nøkkeltrekk). Han spelte deretter liten kløver til esset og så liten hjerter mot bordet som øst la liten på.  Ruter 10 frå bordet gjekk rundt til kongen. Her kom det ny spar som Jarle stakk med esset.  Han har no 8 stikk og testa kløveren for det 9. Då denne ikkje sat tok han for ruter ess og spelte øst inn på kløver knekt. Han kunne ta for ruter knekt og hjerter ess men måtte gje bordet for hjerter konge som det 9 stikket.  Bra spelt av Jarle.

 

 

Rundenr 4

 

ª 6532

 

Spillnr 77(5)

 

© KQ93

 

Giver: Nord

 

¨ QT

 

Sone: Nord-Syd

 

§ K54

 

 

ª JT97

 

ª K4

 

© J874

 

© AT6

 

¨ K74

 

¨ J962

 

§ T7

 

§ J962

 

 

ª AQ8

 

 

 

© 52

 

 

 

¨ A853

 

 

 

§ AQ83

 

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

2

3

 

4 Spar

N

11

650

0

12,0

-12,0

3

2

 

3 NT

S

9

600

0

11,0

-11,0

7

9

 

2 Hjerter D

Ø

6

300

0

7,0

-7,0

9

7

 

3 Spar

N

9

140

0

3,0

-3,0

4

1

 

3 NT

S

8

0

100

-4,0

4,0

5

11

 

3 NT

S

8

0

100

-4,0

4,0

6

10

 

3 NT

S

8

0

100

-4,0

4,0

12

8

 

3 NT

S

8

0

100

-4,0

4,0

1

4

 

3 NT

S

8

0

100

-4,0

4,0

11

5

 

3 NT

S

8

0

100

-4,0

4,0

8

12

 

3 NT

S

7

0

200

-6,0

6,0

10

6

 

3 NT

S

7

0

200

-6,0

6,0

BUTLERSNITT: 24 (1)