Spurtrunde på Otta
Av Ivar Apelseth

Ivar og makker scora 85% på ei av rundane på Otta og innkasserte ein meget nyttig premie; paraply.

Sender eit par spel frå spurtrunda vår på Otta:

I flytsona kjem gjerne hjelpa frå motparten J 

Rundenr 14

 

ª JT86

 

Spillnr 54(22)

 

© A

 

Giver: Øst

 

¨ KJ742

 

Sone: Øst-Vest

 

§ KQ6

 

 

ª

 

ª AKQ543

 

© KJT83

 

© Q74

 

¨ 83

 

¨ AT

 

§ T98542

 

§ J7

 

 

ª 972

 

 

 

© 9652

 

 

 

¨ Q965

 

 

 

§ A3

 

Her havna vi som dei einaste i 4 kløver etter dette meldeforløpet:  1sp – pass – pass – 2ruter – 2sp – pass – 3kløver – pass – pass – 3ruter – pass – pass – 4kløver.

Får ruter ut til esset og vel å trumfe ein spar i stikk to. Spelar kløver mot knekten og nord vel å dekke. Ny spar frå nord trumfar eg og. Når eg no spelar trumf igjen vel nord enno ein gong å gå på, dermed er kontrakta heime J

Rundenr 14

 

ª QJ865

 

Spillnr 55(23)

 

© KQ8

 

Giver: Syd

 

¨ A962

 

Sone: Alle

 

§ 4

 

 

ª AT42

 

ª K97

 

© 32

 

© A

 

¨ K8

 

¨ QJ

 

§ AQJ92

 

§ KT87653

 

 

ª 3

 

 

 

© JT97654

 

 

 

¨ T7543

 

 

 

§

 

 

 

 

 

 

Her var halve salen i kløverkontrakt mens vi valgte 3NT etter dette meldeforløpet; pass – 1kl – 1sp – 2sp(holdspm) – pass – 2NT – pass – 3NT. Etter spar ut løyste det seg sjølv og med 12 stikk vart d ny nesttopp J 

Rundenr 14

 

ª T952

 

Spillnr 56(24)

 

© A73

 

Giver: Vest

 

¨ AJ7

 

Sone: Ingen

 

§ QT9

 

 

ª A

 

ª KJ64

 

© Q8

 

© KT96

 

¨ T9832

 

¨ K54

 

§ AK543

 

§ J7

 

 

ª Q873

 

 

 

© J542

 

 

 

¨ Q6

 

 

 

§ 862

 

 Her melde vi (som omtrent heile salen) oss opp i 3NT. Etter spar ut til esset og ruter til kongen og ny ruter til dama valgte syd ny spar. Dermed var kontrakta heime og delt topp med 3 andre.