Store kort og små kontrakter

Berre tre av seks par kom i 7 NT i dette spelet frå klubben i går:

kn 10
K D 8
10 8 7 4
D 9 8 5
9 8 6 3
7 5
D 9 6 3
6 3 2
5 4
10 9 6 3
kn 5 2
kn 10 7 4
E K D 7 2
E kn 4 2
E K
E K

To par stoppa i 3 NT. Eg tenkjer dei er litt leie ved tanken på at det sikkert tek minst fem år før dei får ei like god hand igjen.