Superkontrakt

 

Her klarte Paul Henning å resonnere seg seg fram til superkontrakta:

 

Vest (Jonill)

Nord

Øst (Paul Henning)

Syd

 

Pass

1 kløver (beste minor)

1 hjerter

1 spar (1)

X (syner spar)

1 NT

Pass

Pass

2 hjerter

Pass

Pass

3 kløver

3 hjerter

5 kløver! (2)

X

Pass

Pass

Pass

 

 

(1)    Dobling ville synt maks. trekort spar, så eg må melde spar med firekorts.

(2)   Når nord kan straffedoble 1 spar og han sjølv har esset kan eg umogeleg ha noko særleg honnørpoeng i den fargen. Hjerter veit han eg ikkje har, så poenga mine må vere i kløver og ruter. Ergo må 5 kløver vere ei flott kontrakt.

 

 

K D kn 9 8 7
D 10 9 8
3 2
2

 

10 6 5 4
2
E K 10 5
10 9 5 4

 

E
E 4 3
D 7 6 4
K D 8 7 6

 

3 2
K kn 7 6 5
kn 9 8
E kn 3

 

 

To trumfstikk er alt nord-syd kan få, og sjølv utan doblinga ville vi fått rein topp på spelet.