Svake to – korleis melder du videre?

 

Du opnar i svake to hjerter med denne handa:

D 6
D kn 9 7 5 3
4
E 5 4 2

 og meldingsforløpet går uforstyrra videre slik:

 

Du

Makker

2 hj

2 NT (krav)

3 ruter (kortfarge)

3 spar (krav med sparfarge)

???

 

 

Kva melder du?