Skvis

Det var faktisk råd å få heim denne kontrakta, men speleførar gjekk glipp av skvisen:

Vest Nord Øst Syd
      1 kløver
Pass 1 hjerter 1 spar 2 kløver
Pass 3 kløver Pass 3 spar *
Pass 5 kløver Pass Pass
X Pass Pass Pass

 

  8
K D 6 4
kn 9 8 7
K kn 7 3
 
7 5 4
E 9 8 3
D 4 3
9 5 4
  E K kn 9 6 3 2
kn 10 2
10 6
8
  D 10
7 4
E K 5 2
E D 10 6 2
 

Vest tok for hjerter ess og skifta spar. Øst tok for spar konge og spelte spar ess som blei stelt i bordet. Etter tre gongar kløver og ruter til esset, ser det slik ut:

  -
K D 6
kn 9 8
-
 
7
9 8 3
D 4
-
  kn 9 6
kn 10
10
-
  -
7
E 5 2
D 10
 

På kløverdame kan vest kaste sparen sin, men på den siste kløveren må han gje opp holdet i ein av dei raude fargane.

Kenneth Skov:

Etter at vest har prestert å spele ut hjerter ess, som ej synest e rimelig greinalaust, må faktisk øst ta ansvar og berge makker her. Etter å ha fått tatt for spar ess, må han skifte tilbake til hjerter, og kontrakta er steindaud igjen. Med en normal spar ut så kjem beita av sej sjølv berre ein ikkje sovnar i motspel.