Tapte sjansar

Makker ga meg sjansen til å finne eit kanonmotspel her, men eg feiga ut:

Rundenr 3   ª J953  
Spillnr 8(8)   © QJ9832  
Giver: Vest   ¨ AK  
Sone: Ingen   § Q  
  ª K864   ª AQ
  © T   © 65
  ¨ J52   ¨ 87643
  § AT643   § KJ82
    ª T72  
    © AK74  
    ¨ QT9  
    § 975

  

Vest Nord Øst Syd
Pass 1 hjerter Pass 2 hjerter
X 3 hjerter Pass Pass
Pass      

Etter makker si dobling fant eg det einaste utspelet som kan halde speleførar på ni stikk. Spar ess og spar dame. Makker la fireren første gong og seksaren andre. Dette tyder på at han har noko i kløver, men eg vart for feig og skifta ruter. Dermed fekk nord dei same ti stikka som "alle" andre.

NS... ØV...   Kontrakt... .Sp. Stikk ....NS. ....ØV. ...NS. ...ØV.
[22] [13]   4 Hjerter N 10 420 0 8.0 -8.0
[18] [9]   4 Hjerter N 10 420 0 8.0 -8.0
[10] [2]   4 Hjerter N 10 420 0 8.0 -8.0
[15] [21]   2 Hjerter N 10 170 0 -1.0 1.0
[11] [20]   3 Hjerter N 10 170 0 -1.0 1.0
[17] [19]   2 Hjerter N 10 170 0 -1.0 1.0
[5] [14]   3 Hjerter N 10 170 0 -1.0 1.0
[4] [8]   2 Hjerter N 10 170 0 -1.0 1.0
[1] [6]   3 Hjerter N 10 170 0 -1.0 1.0
[3] [12]   4 Hjerter N 9 0 50 -9.0 9.0
[16] [7]   4 Hjerter N 9 0 50 -9.0 9.0