To storeslemmar og ein lilleslem

 

I andre halvrunde i tredje kampen i tredje og fjerde divisjon i helga kunne ein melde to storeslemmar og ein lilleslem. I fjerde divisjon var det eitt par som klarte å melde ein storeslem og ein lilleslem. (Scorane på spela er frå 4. divisjon). Vi klarte det same i 3. divisjon, men for å kompensere litt let vi vere å melde utgang på dette spelet:

 

Rundenr 3

 

ª T93

 

Spillnr 63(15)

 

© 8

 

Giver: Syd

 

¨ AQJT964

 

Sone: Nord-Syd

 

§ A8

 

 

ª 765

 

ª Q42

 

© AT42

 

© KJ96

 

¨ K5

 

¨ 732

 

§ Q954

 

§ 632

 

 

ª AKJ8

 

 

 

© Q753

 

 

 

¨ 8

 

 

 

§ KJT7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

4

7

 

3 NT

S

13

720

0

3,0

-3,0

3

1

 

3 NT

S

12

690

0

2,0

-2,0

2

8

 

3 NT

N

11

660

0

1,0

-1,0

5

6

 

3 NT

N

10

630

0

0,0

0,0

6

5

 

5 Ruter

N

11

600

0

-1,0

1,0

7

4

 

3 NT

S

9

600

0

-1,0

1,0

1

3

 

3 NT

N

9

600

0

-1,0

1,0

8

2

 

3 NT

N

7

0

200

-13,0

13,0

BUTLERSNITT: 630 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eg skal ikkje påstå at 6 ruter er noko voldsomt god kontrakt, men samanlikna med 3 NT som ”heile verden” har vore i, er den vel ikkje så verst? Uten hjerter ut går det an å vinne 13 stikk hvis ein kutter rett svart farge.

 

Rundenr 3

 

ª A875

 

Spillnr 69(21)

 

© J

 

Giver: Nord

 

¨ AQJ4

 

Sone: Nord-Syd

 

§ K432

 

 

ª KJ42

 

ª QT3

 

© QT7

 

© K98543

 

¨ T875

 

¨ 962

 

§ 85

 

§ J

 

 

ª 96

 

 

 

© A62

 

 

 

¨ K3

 

 

 

§ AQT976

 

Rundenr 3

 

ª AKJT

 

Spillnr 70(22)

 

© Q4

 

Giver: Øst

 

¨ AK9

 

Sone: Øst-Vest

 

§ KJ84

 

 

ª 862

 

ª 754

 

© 962

 

© 873

 

¨ 75432

 

¨ JT8

 

§ 72

 

§ QT65

 

 

ª Q93

 

 

 

© AKJT5

 

 

 

¨ Q6

 

 

 

§ A93

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

6

5

 

6 Kløver

N

13

1390

0

12,0

-12,0

8

2

 

3 NT

S

12

690

0

0,0

0,0

1

3

 

3 NT

S

12

690

0

0,0

0,0

2

8

 

3 NT

S

12

690

0

0,0

0,0

5

6

 

3 NT

S

12

690

0

0,0

0,0

4

7

 

3 NT

S

12

690

0

0,0

0,0

3

1

 

3 NT

S

12

690

0

0,0

0,0

7

4

 

5 Kløver

N

13

640

0

-2,0

2,0

BUTLERSNITT: 690 (1)

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

6

5

 

7 NT

N

13

1520

0

5,0

-5,0

7

4

 

7 NT

S

13

1520

0

5,0

-5,0

1

3

 

7 NT

N

13

1520

0

5,0

-5,0

2

8

 

7 NT

S

13

1520

0

5,0

-5,0

5

6

 

7 Spar

N

13

1510

0

4,0

-4,0

8

2

 

6 Hjerter

S

13

1010

0

-8,0

8,0

4

7

 

6 NT

S

13

1020

0

-8,0

8,0

3

1

 

6 NT

S

13

1020

0

-8,0

8,0

BUTLERSNITT: 1352 (1)

 

 

På spel 69 burde det ikkje vere heilt umogeleg å finne 7 kløver, men ingen klarte det. Både i 3. og 4. divisjon var det mange som stoppa i favorittkontrakta 3 NT. Vi meldte 6 kløver slik:

 

Arild

Jonill

Jens

Lisbeth

 

1 kløver

2 hjerter

3 hjerter

X

3 spar

Pass

4 kløver (sleminvitt)

Pass

4 ruter (cue)

Pass

4 hjerter (cue)

Pass

4 NT

Pass

5 spar (to ess + trumf dame)

Pass

6 kløver

Pass rundt

 

 

Hvis vi skal få meldt 7 kløver trur eg vi må få manøvrert det til slik at det blir Lisbeth som cuebidder ruter, då er det ikkje mange taparar att på mi hand.

 

Merkeleg nok var det også ein del par som ikkje kom i 7 NT på spel 70. Med grandopning i syd og 21 poeng i nord, burde det eigentleg vere ganske enkelt, men eg høyrde om ein del ulykker som hadde skjedd på dette spelet. Eine sydspelaren hadde først underslått eitt poeng i opning (dei spelte presisjon og han opna med 1 ruter som syner maks. 15 poeng) og deretter hadde han meldt feil på essa. Ikkje lett å vere nord då J