To taparar i eitt stikk
Av Per-Christian Gjerde

K
9 8 x x
E 10 x x x
10 x x
x x
K D x x x
K kn x x
kn 9
D 10 x x
E kn x
D x
7 x x x
E kn x x x x
x
x x
E K D 8

Spelet var noko slikt som over.. Hugser ikkje heilt meldingsforløpet, men det bør kanskje ikkje gjentakast heller.. :)

To ganger hj til stjeling. Spar til kongen, kløver til esset og spar ess.. Liten spar avslører at sparen sit fire-to og øst kjem inn på spar 10. Det ser no unektelig ut til å vere minst ei beit.. To spartapere, ein hjerter, ein ruter og usikkert i kløver, ikkje sant? Øst spelar sin siste hjerter som eg stel med nest siste trumfen på handa.. Kløver konge viser at kløveren sit svært så hyggeleg. Kløver 10 forsvinn frå bordet og øst må også følge farge på siste kl 8 som står.. No er possen omtrent som under..

-
9
E x
-
-
D
K kn
-
D
-
D x
-
kn
-
x x
-

Inne på handa speler eg no ruter til esset og den siste hjerteren frå bordet, øst kan ikkje gjere noko og eg er nødt til å få for sp knekt en passant (er det ikkje det det heiter?) Eg har då fått fem sparstikk, fire kløverstikk og ruter ess, det blir ti og vunnen kontrakt.. :)