To ting

Eg har to spørsmål:

Er det nokon som har eit forsvar mot ekren liggande på kistebotnen ein plass? Kan eg få? :)

Og så, når du ikkje har avtalt forsvar mot ekren, men berre snakka ein heil del om at du burde gjere det, kjem dette spelet:

E K 10 9 5 2
E
E 9
K D 10 7

Ingen i sona.

Vest Nord (du) Øst Syd
2 ruter (ekren) X 3 hjerter (spel) X
4 hjerter ???    

Når makker dobla 3 hjerter trudde eg litt på at doblinga kunne vere straff, men når vest melder 4 ser det ut som makker berre prøver å vise at han har litt han også...Kva gjer du? jonill@hotmail.com

Oddmund Midtbø:

Makker må vise litt kort med si dobling. Han som melder 3 hj er fort renons i spar. Makker sine kort må vere i minor, difor kan det ikkje vere mange taparar i 4 spar, sjøl med ekrens imot. Difor melder eg 4 spar, har eg flaks i tillegg har makker spar 8 eller betre, då er det reine julafta :-)

Lisbeth Glærum:

4 NT hvis det blir blackwood (og det bør det vere), evt. 6 kløver.

Her er spelet.