Umogeleg å melde?

Vi spelte lagkamp i klubben på tysdag. Spørsmålet er korleis det mogeleg å nå 6 hjerter her:

Makker har:
E x
E K kn x x x x
-
K x x x


Eg har:
K x x x
D x
kn x x
D kn 10 x

Slem er laydown, og ingen av borda klarte å melde den. Spørsmålet er korleis ein gjer det?

Arnt Ola

Det ser ut som dei fleste ser mørkt på å melde denne slemmen, men Stig Øvrebø og Geir Hjelmeland har gjort eit forsøk:

Stig Øvrebø seier fylgjande:
 
Snakka litt med Arnt Ola i dag angåande spelet for å høyre korleis spelet hadde gått. Vi spelte mykje i lag når vi studerte i Bergen for mange år sidan. Slik eg ser det trur eg at dersom eg hadde vore Syd hadde eg og makkeren min kanskje heller havna i 6 kløver, i alle fall i ein lagkamp.
 
Vi spelar naturleg:

Makker

Eg

1 hjerter

1 spar

3 kløver

4 kløver (sleminvitt med kløver som trumf)

4 ruter (aksept av invitt. Førstekontroll i ruter)

4 spar (cuebid)

6 kløver

Pass

Geir Hjelmeland seier fylgjande:

Til og med med Presisjonssystemet har en problem her, eneste måten å melde den på er:

 

Makker

Eg

1 kløver (16+)

1 NT

2 hjerter (spørsmål)

2 spar (0-3 kontroller, dårleare enn Dxx i hjerter

2 NT (kvilemelding)

3 kløver

5 ruter (exclusion)

5 hjerter (null ess)

6 kløver

Pass

Etter å ha tenkt seg om litt…

Var litt snar der. Etter 3kl har vi ein anna vei som kanskje er betre:

 

Makker

Eg

1 kløver (16+)

1 NT

2 hjerter (spørsmål)

2 spar (0-3 kontroller, dårleare enn Dxx i hjerter

2 NT (kvilemelding)

3 kløver

4 kløver (sleminvitt)

4 spar (cue)

4 NT

5 kløver

6 kløver

Pass

I Presisjon er alt mulig J