Utspel

Meldingane hos motparten går slik:

Nord (Geir A) Syd (Jens)
1 kløver (16+) 1 hjerter
2 ruter 2 spar
3 kløver 3 NT

1 kløver var presisjon og resten naturleg. Kva spelar du ut?

D 9 5 3
D kn 7 6
4 3 2
10 8

Edvard Tonning spelte ut frå det han hadde og valgte hjerter 7. Då blei det to beit i kontrakta (berre ei beit hvis speleførar finn sparen):

17 S KT8
N/Ingen   H 
  R EKT965
  K EK64
S D953   S E2
H DJ76 H KT94
R 432 R D87
K T8 K J972
  S J764
  H E8532
  R J
  K D53