Etter følgjande luftige meldingsforløp får du utspelet:

Vest Nord (du) Øst Syd
2 kl (sterkt) Pass 2 ru 4 spar
5 kløver 5 spar 6 kløver X
Pass Pass Pass  

Her er korta dine:

K 8 7 6 2
10 8 6 5
E D 3
8

Full pott til Arve Gravdal og Leif Kvamsdal som får to beit:

Arve Gravdal:

Spar og kløver ut er utelukket og dermed står en igjen med de røde fargene. Det er sannsynlig at makker vil ha en stjeling.  Og bordets første meldte farge er naturlig å vurdere først.  Men dersom makker er renons i ruter vil vi sannsynligvis få på esset uansett og det er også sjanser for å fange opp ruter konge.  Dersom makker er blakk i en farge er sannsynligheten størst for at det er i hjerter.  Derfor ville jeg ha spilt ut en hjerter. Dersom det er feil og jeg får kjeft fordi jeg ikke spilte bordets først meldte farge henter jeg meg en kopp kaffe uten videre kommentarer.  Riktignok får en se bordet ved å legge ned ruter ess, men det samme privilegiet får man også ved å spille ut en liten hjerter.

Leif Kvamsdal:

Makker ber om eit anna utspel enn spar, då blir det hjerter.

Geir Angedal (skribent) og Arild Hoff:

Eg klarar ikkje å late vere ru A i utspel etter dette meldingsforlaupet. 2 ru er sikkert tvetydig og då kjem det nok opp 6 eller 7 ru i bordet og makker har sikkert ingen ;-) om det skulle vere hj makker ville ha ut kan han berre legge svakheit og eg skiftar lett til dette ;-)

Arnt Ola Fidjestøl

Eg spelar ut ruter ess! Vest har fordelingshand med få taparar. Reknar med å få på ruA og at makker kan foretelle meg om eg skal halde fram i fargen eller skifte til hjerter. Dei svarte fargane rører eg sjølvsagt ikkje.

Slik var spelet:

  K 8 7 6 2
10 8 6 5
E D 3
8
 
-
E K D 7
kn 6 5
E K D kn 9 6
  -
kn 9 4 3 2
K 9 8 7
10 5 3 2
  E D kn 10 9 5 4 3
-
10 4 2
7 4