Kva skal ut?


 

Vest Nord Øst (du) Syd
Pass 1 ruter 1 spar 4 ruter
4 spar 4 NT Pass 5 kløver (eitt ess)
X 6 ruter Pass Pass
X Pass Pass Pass

Ditt utspel:

K 7 6 4 2
K 8 5
10
K kn 8 6

Dei to som har svart, Arve Bjørn Røneid og Lisbeth Glærum hadde rett: Det skal hjerter ut. Makker har vore svært aktiv her, først støtta vår farge og deretter dobla 5 kløver. Kva ville du spelt ut utan dobling? Kløver vil eg tru. No har makker ombestemt seg. Hvis han ville hatt kløver ut, må han passe 6 ruter. Slik var spelet:

Rundenr 4   ª AQJT  
Spillnr 88(88)   © 96  
Giver: Vest   ¨ AKJ872  
Sone: Ingen   § 7  
  ª 953   ª K7642
  © AQJ742   © K85
  ¨   ¨ T
  § QT92   § KJ86
    ª 8  
    © T3  
    ¨ Q96543  
    § A543

...og scoren syner at øst ikkje klarte prøven ved bordet :)

NS... ØV...   Kontrakt... .Sp. Stikk ....NS. ....ØV. ...NS. ...ØV.
3 2   6 Ruter D N 13 1190 0 12.0 -12.0
1 4   6 Ruter D N 12 1090 0 11.0 -11.0
12 8   5 Ruter D S 13 750 0 5.0 -5.0
6 10   5 Ruter D N 11 550 0 0.0 0.0
7 9   5 Ruter D N 11 550 0 0.0 0.0
8 12   5 Hjerter D V 8 500 0 -2.0 2.0
11 5   5 Ruter N 11 400 0 -4.0 4.0
9 7   5 Ruter S 11 400 0 -4.0 4.0
2 3   5 Ruter N 11 400 0 -4.0 4.0
5 11   5 Ruter S 11 400 0 -4.0 4.0
10 6   5 Ruter S 11 400 0 -4.0 4.0
4 1   5 Hjerter V 10 50 0 -11.0 11.0
BUTLERSNITT: 557 (1)