Utspelet

Av Odd Egil Nygård

 

Rundenr 2

 

ª KT73

 

Spillnr 3(3)

 

© AQT975

 

Giver: Syd

 

¨ K

 

Sone: Øst-Vest

 

§ AT

 

 

ª 8

 

ª Q95

 

© KJ86

 

© 2

 

¨ J42

 

¨ A9875

 

§ KQ432

 

§ 9765

 

 

ª AJ642

 

 

 

© 43

 

 

 

¨ QT63

 

 

 

§ J8

 

 

 

 

 

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[14]

[2]

 

4 Spar

N

12

480

0

5,8

-5,9

[8]

[9]

 

4 Spar

S

10

420

0

2,3

-2,4

[6]

[11]

 

4 Spar

S

10

420

0

2,3

-2,4

[4]

[13]

 

60%-0%

 

 

 

 

1,2

-6,0

[12]

[5]

 

3 Hjerter

N

9

140

0

-1,2

1,1

[7]

[10]

 

4 Spar

S

9

0

50

-4,7

4,6

[1]

[3]

 

4 Spar

S

9

0

50

-4,7

4,6

Ser du la ut et tips om at en skal benytte seg av informasjonen som utspelet gir. Her er et spel fra forrige tirsdag der dette tipset lønte seg.

Etter at vest åpna tynt med 1 kløver gikk eg inn med 1 hjerter  i nord, øst støtta til 2 kløver og Bjørn i syd dobla negativt. Eg avslutta no med 4 spar i nord og utspelet var hjerter 2 som gikk til konge og ess. Dette måtte være singelton tenkte eg og spelte derfor spar konge og spar til knekten som holdt. Renset så trumfen, spelte hjerter til finesse med ti, hjerter til trumf godspelte no fargen, og ruter til konge og ess var det einaste stikket motparten kunne få. Som du ser var vi dei einaste som fikk kontrakta i nord. Sannsynligvis har vest passa i åpning slik at syd fikk melde 1 spar på makker si hjerteråpning. Mot 4 spar i syd har vest et naturlig kløverutspel som ikkje gir viktig info til motparten, og speleføringa blir meir prega av gjetting, noko spelstensilane tydelig viser.