Vekkspeling

9 S T2
N/ØV   H DT95
  R KJ96
  K EK4
S K43 S E986
H KJ32 H E87
R EDT75 R 84
K 7 K DJ92
  S DJ75
  H 64
  R 32
  K T8653

Nord opna i 1 ruter og etterkvart hamna vi i 3 NT i vest.

Utspelet var ein hjerter til sjuaren i bordet. Hjerter ess og ruter til tiar og knekt. Nord fridde seg med spar ti som sto. Neste sparen stakk eg på handa og spelte kløver til knekten som også sto. Stillinga er denne:

9 S -
N/ØV   H DT
  R K96
  K EK
S 4 S E9
H KJ H 8
R ED75 R 8
K - K D92
  S D7
  H -
  R 3
  K T865

No har eg fått sjansen til å vinne kontrakta. Alt tydar på at nord har 2-4-4-3 fordeling, så ein liten kløver frå bordet kan ikkje vere feil. Nord kan ta for ess-konge i kløver, og må deretter gje meg eit stikk i enten ruter eller hjerter.