Velfortjent plusspoeng?

Av Odd Egil Nygård

 

Rundenr 11

 

ª K76

 

Spillnr 22(22)

 

© T9

 

Giver: Øst

 

¨ KT6

 

Sone: Øst-Vest

 

§ Q7432

 

 

ª AQT9

 

ª J5

 

© 43

 

© AKQ8652

 

¨ AQJ8

 

¨ 32

 

§ K65

 

§ J8

 

 

ª 8432

 

 

 

© J7

 

 

 

¨ 9754

 

 

 

§ AT9

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[4]

[5]

 

4 Spar

V

8

200

0

6,0

-6,0

[3]

[6]

 

6 Hjerter

Ø

11

100

0

1,0

-1,0

[2]

[7]

 

6 Hjerter

Ø

11

100

0

1,0

-1,0

[8]

[1]

 

6 NT

V

11

100

0

1,0

-1,0

[14]

[11]

 

3 NT

V

8

100

0

1,0

-1,0

[10]

[12]

 

4 Hjerter

Ø

11

0

650

-4,0

4,0

[13]

[9]

 

3 NT

V

11

0

660

-6,0

6,0

 

Måløy BK 23.05.2006

 

Her er et nytt spel fra Måløy BK der spillefører ble svindlet av styrkekast fra meg og Bjørn.

 

Meldingane var enkle og greie 2 hjerter – 3nt, og eg spelte ut kløver 2. Når eg såg  bordet såg det ut til at denne skulle bli vanskelig å beite, men makker trylla fram kløver ess på knekten fra bordet og ny kløver gikk til kongen. Spillefører begynte nå på alle hjerterrundene og på første frie avkast kasta Bjørn spar 8 (svakhet)og eg fulgte på med spar 6 (styrke). Spillefører tok nå en liten pause for å spørre oss om kasta våre og vi svarte som sant var at Bjørn viste svakhet i spar og at eg viste styrke. Eg fikk nå et lite håp om at spillefører hadde en plan med spørsmålet sitt så det naturlige avkastet mitt på neste hjerterunde var ruter 10, siden eg hadde lita tru på at han ville tørre å fiske spar etter dei første avkasta våre. På neste hjerterrunde fulgte Bjørn godt opp ved å sake liten ruter. Spillefører var nå overbevist om at eg hadde spar konge og at ruterkongen satt i syd.

 

Når vest endelig var ferdig med hjerterstikka sine hadde eg singla begge kongane mine, mens spelefører hadde singla sparess og beholdt ess, dame, knekt i ruter. Han tok nå som forventa ruterkappen, og når eg fikk på kongen og forsynte meg med to kløverstikk måtte spelfører velge kva ess han skulle kaste på nest siste stikk. Makker klarte nå å holde ruter slik at spillefører ikke fikk telling på kortene og han valgte  å spille på at eg hadde holdt ruter konge gardert slik at eg fikk beita på spar konge.