Vent i allefall med å kjefte på makker til etterpå... :)

Rundenr 5   ª 84  
Spillnr 19(19)   © J643  
Giver: Syd   ¨ A3  
Sone: Øst-Vest   § AQJ53  
  ª J76   ª AKQ32
  © T872   © A95
  ¨ 54   ¨ QT98
  § T864   § 7
    ª T95  
    © KQ  
    ¨ KJ762  
    § K92

 

 

 

 

 

 

 

 

Vest Nord Øst Syd
      1 ruter
Pass 1 hjerter 1 spar Pass (benekter 3 korts hjerter)
Pass 2 spar (spørsmål om hold) Pass 3 hjerter
Pass Pass Pass  

Eg syns at syd skal gjenmelde ruterfargen (eller kanskje 3 kløver??) - han skal i allefall ikkje melde 3 hjerter... Syns eg. Nokon som er uenige? jonill@hotmail.com

Uansett...Utspelet var spar ess og eg ga tydeleg uttrykk for mi misnøye. Dersom øst hadde vore litt meir våken, burde han skjønt ut frå mi syting at vi var på 4-2 og skunda seg å spele meir spar. Då er eg trumfmatt i stikk to og kjem til å gå temmeleg mange beit. I staden skifta han til kløver. Når han kom inn på hjerter ess spelte han ruter og resultatet blei ni stikk.

Når bordet kjem ned skal eg sjå at kontrakta ikkje er så verst hvis hjerteren sit 4-3 og eg slepp stele spar. Difor er det svært dumt å fortelje motparten at her er det noko som ikkje er heilt som det skal :(