Well done
Av Geir Angedal

Har eit spel frå forrige tysdag der underteikna og Vassen nådde toppkontrakta med svært begrensa midlar :)

Underteikna sat nord og oppdaga desse resursane når eg sette korta i vifteform:

x
AK8xxx
Kxxx
Qx

Meldingane gjekk slik:

Vest Geir Øst Øystein
      Pass
Pass 1 hjerter X 3 kløver (minisplinter)
Pass 3 ruter (cue) Pass 3 spar (cue)
Pass 4 hjerter Pass 4 NT
Pass 5 hjerter Pass 6 hjerter

Når syd la ned korta og underteikna skua over bordet berre reiste håra på heile kroppen seg….kommentaren min var: Her har vi eit avisspel makker..  

Makker hadde:

Axxxx
Qxxxx
Ax
x

Det var berre underteikna med makker som nådde toppkontrakta. Sidan underteikna gjorde rette val under spelinga trur han at ein lyt langt inn på landslaget for å finne denne scoren med dei korta…:)

Tanken under meldingane var at når makker har til å splintre vil eg i alle fall i utgang og tok difor med meg rutercue. Makker tenkte at eg måtte no meine noko med den rutercuen og freista videre med handa si som etter kvart var blitt ganske voksen….

Well done nord/syd