Zia Hjelmeland

 

Dette her er eg sikker på Hjelmelanden har lært av Zia. Ved bordet må eg tilstå at eg hadde mest sympati for motparten, men i ettertid syns eg Geir burde fått belønning for all jobbinga i meldingsforløpet.

 

 

E D 10 9 8 7
E kn 8 4 3
kn 10
-

 

Kn 4 3 2
K D 9
8 4
kn 10 8 3

 

-
10 7 6 5
E K 6 5 3
D 9 7 6

 

K 6 5
2
D 9 7 2
E K 5 4 2

 

 

Nord (Geir)

Syd (Jonill)

1 spar

3 hjerter (minisplinter. Skulle absolutt hatt ein spar til)

4 ruter (cuebid – Zia melding!)

4 NT

6 spar (orkar ikkje bruke meir tid enn nødvendig?)

Pass

 

Sjå no situasjonen frå øst sitt synspunkt. Han spelte ut ruter ess og ser dama dukke opp fjerde i bordet. Det er sjølvsagt heilt umogeleg for han å fortsetje med ruter kongen. Han trur den vil bli stelt og dama godspelt, så han skifta til hjerter i stikk to….  Dessverre for Geir var det ikkje råd å vinne kontrakta når trumfen sat 4-0, så alt det fine arbeidet var bortkasta og blei belønna med ein masse minus J.

 

Arne Thomassen påpeikar at slik korta sit blei kontrakta spelt vekk.

 

En liten kommentar til 6 spar av Zia. Det var nok bortspilt kontrakt, da han etter hjerterskiftet skulle stjålet en hjerter, kløveress og vekk med en ruter, dertetter kløver til stjeling og ny hjerter til stjeling. Nå står hjerteren på hånden, og det er rimelig ufarlig å spille en liten kløver til stjeling. Deretter spilles spar til kongen. Slik er stillinga:  

 

 

E D 10
kn 8
-
-

 

Kn 4 3
-
8
kn

 

-
10
K 6 5
D

 

-
-
D 9 7
K 5

 

 

Kløverkonge etterfulgt av bordets 13. kløver gjør slutt på motpartens forhåpninger om trumfstikk.