Stikkvegring?

Det kunne virke som Arild hadde ein smule stikkvegring i dette spelet frå 2. divisjon, men det var akkurat det som skulle til for å få heim kontrakta.

Rundenr 2 ª J986
Spillnr 27(27) © K73
Giver: Syd ¨ K4
Sone: Ingen § KQ95
ª KT74   ª A532
© AQT5   © 6
¨ A53   ¨ QJT7
§ JT   § A842
ª Q
© J9842
¨ 9862
§ 763

Arild og Jens sat øst-vest, og meldingane gjekk slik:

Vest Nord Øst Syd
      Pass
1 ruter (presisjon) X 1 spar 2 hjerter
2 spar Pass 3kløver Pass
3 NT Pass Pass Pass

Det var godt å komme i 3 NT, for 4 spar er ei håplaus kontrakt.

Utspelet var ein liten hjerter til knekt og dame. Arild spelte deretter ruter ess og ruter som nord stakk med kongen. Nord la ned kløver konge som sto. Han fekk også behalde for kløver dame. No måtte han skifte, så han vrei til ein liten spar til syd si dame som også sto! No var alt lagt til rette for skvisen. Syd fridde seg med ein hjerter, og no var det på tide å ta stikk, så Arild stakk med esset.

Desse korta er att:

Rundenr 2 ª J98
Spillnr 27(27) © K
Giver: Syd ¨
Sone: Ingen § 95         
ª KT7      ª A5
© T5   ©
¨ 5   ¨ QJ
§   § A8
ª
© 984
¨ 98
                             § 7

 Når vest spelar siste ruteren sin er nord ferdig. Han må halde knekten tredje i spar, hjerterkonge og nieren dobbel i kløver... det er ikkje lett!

Det vitnar om litt klasse at tre av dei fire para som var i 3  NT fekk den heim. Alle som var i utgang i major gjekk ei eller to beit.