Årsmelding 2007 Førde BK

 

 

Styret har i årsmøteperioden vore samansett slik;

 

Leiar

Åsmund Rakke

Kasserar

Dagfinn Vik

Nestleiar/Sekretær

Terje Førde

Turneringsansvarleg:

Egil Hagen

 

Torveig Botnen

 

 

Det har vore 6 styremøte i året, 15 saker er handsama.

Klubben hadde pr 31.12.07 58 medlemer; 55 A-medlemer

3 Juniormedlemer

 

Spelekveldar

Basisaktiviteten er spelekveldane i Peisestova i Førdehuset.

 

 

Periode

Tal spelekveldar

Bord i snitt pr kveld

Våren                03.01 – 25.04

16 (16)

7,1 (6,7)

Sommaren        02.05 – 29.08

17 (17)

6,2 (5,1)

Hausten            05.09 – 19.12

15 (16)

6,0 (7,0)

Året under eitt

48 (49)

6,4 (6,2)

 

 

 

 

Eit snitt på 6,4 bord (6,2 i 2006) og 48 spelekveldar (49) er ein oppgang frå førre år.

Nedgang er særleg markert i vinter. Vår og sommar hadde oppgang.

48 personar (60) fekk klubbpoeng i 2007.  På sommarspelinga var det krinspoeng i bonus i tillegg til klubbpoeng. 27 personar (26) fekk til saman 94 krinspoeng (40).

 

Andre arrangement

Klubbmeisterskap og årsmøte vart halde på Førde Hotell 17. februar 07. Det deltok 16 par i klubbmeisterskapen. Etter årsmøtet vart den formelle delen avslutta med middag og premieutdeling samt utdeling av nåler for oppnådde meisterpoeng.

 

Heimeside

Heimesida er klubben si viktigaste informasjonskjelde. Resultat og spelestensilar vert lagt ut så snart dei er motteke. Elles er det mykje godt lesestoff og mykje god bridgeinformasjon.

Som før har Jonill Storøy gjort ein framifrå jobb med heimesida.

Styret takkar Jonill på vegne av medlemmene.

 

Økonomi

Klubben har gjennomgåande god økonomi. Resultatrekneskapen vert oppgjort med eit underskot på kr. 4613,-

Klubben mottok også dette året ei gåve på kr 1000,- frå Sparebanken Sogn og Fjordane. frå Styret har halde fram med tidlegare avtale om dublering av kort til klubbkveldar og eigne turneringar. Vi har og noko dublering til andre klubbar. Inntektene frå Førdeturneringa gjekk ned mykje avdi ein fekk vanskar med dubleringa.

 

 

Turneringar:

 

Klubben arrangerte som tidlegare 3 turneringar; Påskebridgen i Angedalen, Førde-

turneringa i september og Gildeturneringa i romjula. I tillegg singelturnering i mai.

Deltakarar (2006 og 2005 i parantes):

Påsketurneringa                                26 par, 33 (i 06) 35 (i 05).

Førdeturneringa                                 28 par, 31 (i 06) 30 (i 05).

Juleturneringa                                     29 par, 35 (i 06) 33 (i 05).

Singelen hadde dette året svært god deltaking: 40 Spelarar var med i 07. (28 i 06 og 36 i 05)

 

 

Rekruttering

Hausten 2007 vart det arrangert bridgekurs med 3 deltakarar. Einaste kostnaden på dette kurset vart innkjøp av bøker. Ein av deltakarane spelar no på klubbkveldane.

 

 

Sportsleg utvikling

 

2007 var som dei foregåande åra eit godt år for Førde BK.

 

Det er god breidde i toppen.  7 spelarar fekk KM-tittel i 2007. The best KM ever !

 

Følgjande spelarar har fått nåler for meisterpoeng i 2007:

 

Kløvernål

Eivind Thorvaldsen, Kristoffer Berntsen og

Halgeir Gjerland

Ruternål m/krans

Terje Førde,
Erik Kristiansen

Hjarternål m/krans  

Øystein Vasset

Sparnål m/krans

Geir Angedal

Grandnål

Jonill Storøy

 

Styret gratulerer!

 

Fleire spelarar i klubben har også oppnådd gode plasseringar både i og utanfor fylket. Styret gratulerar !

 

 

NM-KLUBBLAG .

 

Lag Hoff                                                5. runde. Der vart det tap mot Åsane. Bra innsats

også i 2007.

(Arild og Geir Hoff, Jens Sagevik, Geir Hjelmeland)

KM-lag finale.

 

1

7

FØRDE HOFF

Jens Sagevik, Geir Hoff, Arild Hoff, Geir Hjelmeland

245,0

2

1

FØRDE/SYVERN

Arne Lothe, Leif Arild Lothe, Rolf Helge Myhren, Øystein Vasset

233,0

3

13

FØRDE

Jarle Torbjørn Årdal, Leif Kvamsdal, Helge Sæterdal, Ludvig Langedal

228,0

4

14

MÅLØY BK

Haldor Sunde, Kenneth Skov, Paul Henning Loen, Odd Egil Nygård, Bjørn Yndestad

224,0

5

9

FØRDE GJERDE

Egil Hagen, Jarle Ness, Per Christian Gjerde, Jonill Storøy

221,0

 

KM-par finale.

 

1

[4]

Leif Kvamsdal - Kåre Kvamsdal

Førde BK/Tangen BK

319,3

2

[6]

Helge Sæterdal - Jarle Torbjørn Årdal

Førde BK

300,3

3

[3]

Per Christian Gjerde - Jonill Storøy

Førde BK

287,6

4

[5]

Geir Hoff - Geir Hjelmeland

Førde BK

205,0

5

[19]

Odd Nes - Nils Jakob Juklestad

Florø BK/Førde BK

169,

 

KM-mix

 

Nr. 1 og krinsmeister:               Jonill Storøy og Arild Hoff

 

 

NM

 

NM junior - 26 par

17

Eivind Thorvaldsen - Kristoffer Berntsen

Førde

NM mix par - 260 par

126

Arild Hoff - Jonill Storøy

Førde

135

Haldor Sunde - Randi Nyheim

Stryn/Førde

136

Helge Sæterdal - Toril Espe

Førde

Opningsturneringa - 153 par

53

Torveig Botnen - Reidar Johnsen

Førde/Aurland

59

Helge Sæterdal - Jarle T. Årdal

Førde

86

Åsbjørn Hegrenes - Verina Dahl

Førde/Honningsvåg

NM mix lag - 80 lag

2

Norges Navle

Arild Hoff, Jonill Storøy, Reidar Johnsen, Liv Bugge

20

Saras Superlag

Haldor Sunde, Kenneth Skov, Stine Holmøy, Kenneth Syvertsen, Ingunn Uran, Randi Nyheim

37

Espe

Toril Espe, Sjur Wie, Jorunn Tennefoss, Steinar Grøneng

58

De glade

Åsbjørn Hegrenes, Verina Dahl, Jane Jørgensen, Egil Inge Reitan

NM monrad par - 170 par

23

Ludvig Langedal - Geir Engebretsen

Førde/Grand

112

Geir Hjelmeland - Geir Hoff

Førde

117

Rolf Myhren - Øystein Vasset

Førde

Patton - 51 lag

3

Rolfen

Geir Hjelmeland, Geir Hoff, Øystein Vasset, Rolf Myhren

28

Norges Navle

Espen Forberg, Ludvig Langedal, Reidar Johnsen, Leif Juvik, Klaus L Owe

 

NM par - 86 par

35

Per-Christian Gjerde - Jonill Storøy

Førde

40

Leif Kvamsdal - Kåre Kvamsdal

Førde/Årdal

NM damer par - 54 par

5

Randi Nyheim - Randi Uttisrud

 

Imps across the field - 74 par

37

Ludvig Langedal - Geir Hjelmeland

Førde

NM monrad lag - 89 lag

22

Club 7

Haldor Sunde, Randi Nyheim, Kenneth Skov, Arnt Vaagsæter, Stine Holmøy

45

Criminal Minds

Geir Hjelmeland, Jonill Storøy, Petter Haram, Tommy Skodje

51

Brødrene Dal

Ludvig Langedal, Helge Sæterdal, Leif Kvamsdal, Kåre Kvamsdal, Jarle T. Årdal

32

Torveig Botnen - Steinar Nilsen

Førde

 

 

 

SM      3. div

 

Nr. 1.   Lag Hoff

 

 

Resultat frå Førde BK sine turneringar

 

Klubbmeisterskap

 

1   5 Arild Hoff - Jens Sagevik                                        58

2  10 Geir Angedal - Jarle Ness                                       39

3   9 Kenneth Lothe - Nild Jakob Juklestad                     33

 

 
Påsketurnering Angedalen
 

1

[15]

Geir Hjelmeland - Geir Hoff

Førde BK

123,8

2

[11]

Odd Egil Nygård - Jonill Storøy

Måløy BK/Førde BK

108,5

3

[12]

Odd Raad - Jon Steinar Dale

Sandane BK/Åsane BK

96,4

4

[16]

Arne Kyrkjebø - Leiv Jørgen Løseth

Dale BK Sogn og Fjordane

90,7

5

[5]

Ivar Apelseth - Terje Førde

Førde BK

86,

 

Førdeturneringa

 

1

[4]

Ann Mari Mirkovic Juvik - Stein Atle Juvik

Bergen Akademiske BK/Åsane BK

154,2

2

[23]

Jim Høyland - Henry Solheim

Bergen Akademiske BK/Høyanger BK

130,4

3

[2]

Arild Hoff - Jens Sagevik

Førde BK

113,4

4

[10]

Geir Hoff - Geir Hjelmeland

Førde BK

100,7

 

Juleturneringa

 

1

[4]

Arne Lothe - Leif Arild Lothe

BK Syver'n

126,6

2

[9]

Eivind Thordvaldsen - Kristoffer Berntsen

Førde BK

103,5

3

[2]

Rolf Helge Myhren - Øystein Vasset

Førde BK

 

 

 

 

 

 

Klubbpoeng gjennom året

 

Øystein

Vasset

578

35

Per Christian

Gjerde

396

22

Geir

Hjelmeland

341

19

 

Singelturneringa

 

1 .

Leif

72

2 .

Jarle Å

66

3 .

Ivar L

55

4 .

Åsmund

39

5 .

Oddvar

33

 

 

ANDRE RESULTAT

 

MIX i Ålesund:  Toril Espe vart nr 2 og Jonill Størøy vart nr 4

 

Åsane Cup: Jonill Storøy og Geir Hjelmeland vart nr. 3

 

Fylkesmeisterskapen Singel: Per Christian Gjerde vart nr. 4

 

Bergen Akademisk: A-pulja: Geir Hjelmeland og Øystein Vasset vart nr.5

 

 

 

 

Vedlegg: Klubben sitt årshjul

 

 

 

 Rettleiande årshjul:

 Førde bridgeklubb sine aktivitetar, og styret sitt ansvar 

gjennom året:

 

 

 

TID

AKTIVITET

GJEREMÅL

KONTAKT-PERSONAR

FEBRUAR

 

·             Årsmøte

·             Klubbmeisterskap

 

 

·             Årsmelding (Leiar)

·             Utdeling nåler (Leiar)

·             Utdeling av merksemd knytt til særskilt innsats (Leiar)

·             Turnering  (Turneringsansvarleg)

·             Førde Hotel (Turneringsansvarleg bestiller Førde Hotel)

 

MARS

·             Singelturnering i samarbeid med Krinsen

·             Angedalsturneringa (18 mars i 2008, -avhengig av påska)

·             Auke kontingent for kvelden (kr.60,-)

·             Søknad om godkjenning NBF (H. Skjæran) v/Kasserar

·             Rapport frå turnering v/kasserar 

·             Krinsen v/Åsbjørn (om han framleis sit der)

·             Jan (premeiering + leige av hus)

·             Kontakte Knut Skorpen i god tid (mob: 9061 1355)

APRIL

 

·             Angedalsturneringa (Sjå over)

 

 

MAI

 

 

 

·             Søke om krinspoeng til sommar turneringa

·             Klubben si singelturnering

 

 

·             Avklaring med krinsen når det gjeld dato for våre turneringar (Melding til krinsen v/leiar)

·             Søknad til krinsen (leiar)

·             Leige Førde hotel (turneringsansvarleg): Bestill såsnart som mogleg etter årsmøtet)

·             Sende søknad om forbundspoeng for våre turneringar (Kasserar)

·             Kontakte Per Christian sin bror som mogleg turneringsleiar (Turneringsansvarleg)

·             Hente inn program for singelturnering, låne frå Måløy?  (Jonill?)

·             Bestille hotel/skule for våre turneringar når dato for turneringane er klare. (Turneringsansvarleg)

·             Bestille turneringsleiar for turneringane våre (Knut Skorpen)

 

 

 

 

JUNI-JULI og AUGUST

·             Påmeldingar til NM, KM og  Divisjonsspel

    (Kasserar)

 

·             Til NBF og krins

 

SEPTEMBER

·             Siste spelekveld i august avsluttar sommarturneringa

·             Førdeturneringa medio september

·             Kasserar sender ut innbetalingsgiro for NM, KM og  Divisjonsspel)

·             Rapport til krinsen med tanke på tildeling av krinspoeng (Kasserar)

·             Rapport til NBF (Kasserar)

 

 

 

·             Premiering v/turneringsansvarleg (Kontakte Per Christian for spekemat)

 

OKTOBER

 

·             Fyrst i oktober, oppstart bridgekurs

 

·             Sjekke om vi har nok bøker/meldestavar

(Skal vere nok for 08)

Samarbeid med Jan, om det er minst 5 elevar. (Folkeuniversitetet)

DESEMBER

 

 

 

·             Meistertreff

 

 

·             Ribbespeling

 

 

 

·             Gilde-turneringa

 

 

 

·             Kjem frå NBF (Ekstra kontingent for kvelden: kr50,-)

·             Siste speledag før jul

 

 

 

·             Mellom jul og nyttår

 

 

 

·             Premiering v/turneringsansvarleg (Kontakte Per Christian for spekemat)

·             Premiering v/turneringsansvarleg (Kontakte Per Christian for spekemat)

 

JANUAR

Fylkesmeisterskap

·             Krinsen sender kortfil

·             Rapport/resultat til krinsen