ÅRSMELDING 2010

 

FØRDE BRIDGEKLUBB


 

Styret har i årsmeldingsperioden vore samansett slik:


 

Leiar Ivar Apelseth
Kasserar Dagfinn Vik
Nestleiar/ Sekretær Terje Førde
Styremedlem Edvard Tonning
Styremedlem Jens Sagevik


 


 

Medlemstal pr. 31.12.10

14

Standard

19

Standard m/lisens

4

B-medlemmar


 

Spelekveldar:

Periode

Tal spelekveldar

Bord i snitt pr. kveld

Vår (05.01.10 - 27.04.10)

15 (15)

5,8 (5,7)

Sommer (04.05.10 - 31.08.10)

17 (17)

5,4 (6,5)

Haust (07.09.10 - 21.12.10)

15 (17)

5,7 (5,9)

Året under eitt

47 (49)

5,6 (6,0)


 


 

Andre arrangement:


 

Heimesida:


 

Økonomi:


 

Turneringar:

- Angedalsturneringa 25 par (28)

- Førdeturneringa 23 par (26)

- Gildeturneringa 22 par (28)

 

Rekruttering:


 

Sportsleg utvikling:


 

Kløvernål

Trond Hafstad, Hege Kristiansen

Trond Thorvaldsen og Magnus Nygaard

Hjartenål med krans Toril Anita Espe
Sparnål Åsbjørn Hegrenes
Sparnål med krans Jarle Ness
Grandmeister Jan Gjertsen
Stormeister Jens Sagevik


 

RESULTAT FRÅ ULIKE TURNERINGAR I 2010


 

11

Sogn og Fjordane 1, Hoff Arild Hoff, Jens Sagevik, Geir Hjelmeland, Geir Hoff


 

12

Sogn og Fjordane 2, Storøy

J. Storøy, P-C Gjerde, J. Ness, J. Gjertsen,

B. Yndestad og O.E. Nygård


 

3

Sogn og Fjordane 6, Vasset

5

Sogn og Fjordane 5, Sæterdal


 

5

Førde, Apelseth

6

Førde, Vik


 

2

Midt Trøndelag 1: J. Storøy, H. Guttormsen, H. Meland, T. Stoen,

A M. Grønnesby og E. Falstad Flått


 

1

Per Christian Gjerde – Jonill Storøy Førde BK

3

Geir Hoff - Geir Hjelmeland Førde BK

5

Leif Kvamsdal – Kåre Kvamsdal Førde BK / Årdal BK

7

Ivar Apelseth – Terje Førde Førde BK

8

Arild Hoff – Jens Sagevik Førde BK


 

1

Arild Hoff - Jonill Storøy Førde BK

6

Toril Anita Espe – Sjur Wie Førde BK


 

2

Sjur Wie Førde BK

5

Nils J Juklestad Førde BK


 

2

Førde, Hoff

3

Førde, Vasset


 


 


 

4

Ivar Apelseth – Terje Førde Førde BK

15

Toril Anita Espe – Sjur Wie Førde BK

16

Arild Hoff - Jens Sagevik Førde BK


 

NM-FINALE Førde 2 Nr. 8


 


 
4. runde Førde 1 - BAK 1 46 - 134
 


 


 

NM - 2010

NM - par: (86 par)

33

Geir Hjelmeland - Geir Hoff Førde BK

73

Per Christian Gjerde – Jonill Storøy Førde BK


 

NM - mix par: (236 par)

23

Jonill Storøy - Arild Hoff Førde BK

90

Toril Anita Espe – Sjur Wie Førde BK

99

Øystein Vasset - Lisbeth K Glærum Førde BK / BAK


 

NM - Mix lag: (92 lag)

37

Norges navle Jonill Storøy, Arild Hoff, Liv Bugge, Reidar Johnsen


 

NM - Monrad par: (128 par)

66

Ivar Apelseth – Herold Kråkenes Førde BK / Måløy BK


 

NM - Monrad lag: (78 lag)

4

Hoffa Jonill Storøy, Geir Hjelmeland, Øystein Vasset, Arild Hoff


 

Patton: (55 lag)

18

Hoffa Øystein Vasset, Arild Hoff, Ludvig Langedal, Geir Engebretsen


 

Imps across: (94 par)

5

Arild Hoff – Øystein Vasset Førde BK


 

Kretsturnering 2

1

Eirik Trontveit – Edvard Tonning Førde BK


 

Ruterturnering 1

2

Eirik Trontveit – Edvard Tonning Førde BK

Resultat frå Førde BK sine turneringar:


 

Klubbmeisterskapen 2010: 17 par

1

Arild Hoff – Jens Sagevik

2

Jarle T Årdal - Ludvig Langedal (Bonden og kjøpmannen)

3

Ivar Apelseth - Terje Førde


 

Angedalsturneringa: 25 par

1

Geir Hoff – Geir Hjelmeland Førde BK

2

Sigfred Gjerde – Per Christian Gjerde Åsane BK / Førde BK

3

Arild Hoff – Jens Sagevik Førde BK

4

Jonill Storøy – Ivar Apelseth Førde BK

6

Helge Sæterdal – Leif Kvamsdal Førde BK


 

Førdeturneringa: 23 par

2

Geir Angedal – Øystein Vasset Førde BK

3

Leif Kvamsdal – Kåre Kvamsdal Førde BK / Årdal BK

4

Helge Sæterdal – August Olason Førde BK

5

Ivar Apelseth – Nils J Juklestad Førde BK

6

Arild Hoff – Jonill Storøy Førde BK

7

Sjur Wie – Toril Anita Espe Førde BK


 

Gildeturneringa: 22 par

1

Rolf Helge Myren – Leif Arild Lothe Førde BK / Syver`n BK

2

Geir Hoff - Geir Hjelmeland Førde BK

4

Jonill Storøy – Per C Gjerde Førde BK

5

Geir Angedal – Haldor Sunde Førde BK / Stryn BK


 

Singelturneringa (klubbturnering): 28 spelarar

1

Oddvar Leirpoll

2

Nils J Juklestad

3

Geir Angedal


 

Klubbpoeng gjennom året 2010

1

Arild Hoff

428

2

Geir Angedal

427

3

Øystein Vasset

415


 


 


 

Hafsloturneringa

10

Geir Hjelmeland – Arnt Ola Fidjestøl

13

Jonill Storøy – Sjur Arne Bøe


 

BK Grand Jubileumsturnering (38 par)

1

Geir Hjelmeland – Jens Sagevik

2

Jonill Storøy – Per C Gjerde

17

Toril Anita Espe – Åsbjørn Hegrenes


 

BK Grand Jubileumsturnering for lag (18 lag)

4

Sauehaue – Jonill Storøy, P-C Gjerde, Jarle Ness og Jan Gjertsen


 

Rorbubridge i Måløy 2010

2

Geir Hjelmeland – Kenneth Skov

8

Arild Hoff – Jonill Storøy


 

Lærum-cup 2010

1

Leif Kvamsdal - Kåre Kvamsdal

Storturneringa i Bergen, mesterpulja 2010

9

Øystein Vasset – Lisbeth K Glærum


 

Storturneringa i Bergen, A - pulja 2010

15

Jonill Storøy – Herold KråkenesÅrsmøte i Førde BK, 26.02.11


rje Førde

-skrivar-