11


FØRDE BRIDGEKLUBBÅRSMELDING 2014Styret i Førde BK 2014:

Leiar: Øystein Vasset

Kasserar: Dagfinn Vik

Sekretær: Sjur Wie

Rekruttering: Arild Hoff

Styremedlem: Jan GjertsenValde på årsmøtet:

Revisor: Per Christian Gjerde

Valnemnd: Ivar Apelseth og Geir AngedalAndre:

Heimeside: Jonill Storøy

Dublering: Edvard Tonning

Medlemsliste, desember 2014:Tal Standard Junior I. Lisens

42 42 0 0 420413

Angedal, Geir

Standard32757

Apelseth, Ivar

Standard31812

Bøe, Oddgeir Lyslo

Standard30275

Espe, Toril Anita

Standard22480

Førde, Terje

Standard19535

Gjerde, Arne

Standard20416

Gjerde, Per Christian

Standard L7560

Gjertsen, Jan

Standard9541

Hafstad, Aslak

Standard34392

Hafstad, Trond

Standard11467

Hagen, Egil

Standard10141

Hegrenes, Åsbjørn

Standard12886

Hjelmeland, Geir

Standard11843

Hoff, Arild

Standard11841

Hoff, Geir

Standard3737

Juklestad, Nils Jakob

Standard36268

Kristiansen, Hege

Standard5080

Kvamsdal, Leif

Standard4528

Leirpoll, Oddvar

Standard4527

Leirpoll, Trygve

Standard20433

Lothe, Kenneth

Standard9574

Lothe, Leif Arild

Standard L5514

Lunde, Ivar

Standard9631

Løseth, Leiv Jørgen

Standard17668

Myren, Rolf Helge

Standard14619

Ness, Jarle

Standard L3860

Nitter, Christian

Standard12269

Nordstrand, Ragnvald

Standard30233

Nygaard, Magnus

Standard11840

Sagevik, Jens

Standard36281

Schei, Oddbjørn

Standard20422

Storøy, Jonill

Standard L7049

Sæterdal, Helge

Standard35950

Thorvaldsen, Trond

Standard37517

Tonning, Edvard

Standard34348

Trontveit, Eirik

Standard29483

Vasset, Øystein

Standard20424

Vik, Dagfinn

Standard12214

Wie, Sjur

Standard3736

Årdal, Jarle Torbjørn

Standard5326

Aase, Reidar

Standard10574

Aasen, Ole Johan

Standard
Medlemstalet har auka noko, særleg pga at Dale BK ikkje lenger er tilknytt NBF. Medlemene i tidlegare Dale BK har meldt seg inn i Førde BK.

AKTIVITETAR:STYREMØTE:

Styret har vore samla til 4 styremøte. Elles er saker drøfta og løyst fortløpande, enten munnleg eller via e-post.KRINSTING:

Sjur Wie og Øystein Vasset møtte for klubben på krinstinget på Skei den 28.03.14. På krinstinget vart Åsbjørn Hegrenes attvald som turneringsansvarleg i krinsstyret og Sjur Wie vart vald som varamann til styret. Åsbjørn Hegrenes har gjort og gjer ein framifrå jobb i krinsstyret, og styret er svært fornøgde med at han tok attval.HEIMESIDE - FACEBOOKSIDE:

Etter ein periode med færre oppdateringar er heimesida no i fullt driv igjen. Styret har inngått avtale med Jonill Storøy som gjer at ho held fram med ansvaret for heimesida. Styret er godt nøgde med avtalen som er inngått. Styret oppmodar alle medlemene om å sende henne spel og informasjon m.m. som er eigna for utlegging på heimesida.Klubben si facebookside vert nytta med jamne mellomrom og sida skal vere og er eit godt supplement til heimesida.BRIDGEKURS M.M.

Styret gjorde forsøk på å få til kurs hausten 2014. Fleire personar sa seg villige til å medverke, men ingen ønskte å ta på seg ansvaret for å gjennomføre kurset. Styret vil oppmode det nye styret til å få ein eller fleire personar til å ta på seg ansvaret for å gjennomføre kurs i løpet av 2015.TURNERINGAR/ARRANGEMENT:

ØKONOMI

Klubben har god økonomi. Resultatrekneskapen vert oppgjort med eit overskot på kr 12.491.

Fri eigenkapital er kr 106.153.Klubben har i 2014 (jf. årsmøtevedtak mars 2014) kjøpt ny bærbar PC og skrivar til ein samla kostnad på kr 7.090. Klubben har også kjøpt inn ekstra sett med meldeboksar til kostnad kr 1.500.OPPNÅDDE MEISTERPOENGTITLAR i 2014Leif Kvamsdal Stormeister.

Per Christian Gjerde Grandmeister.

Kenneth Lothe Rutermeister med stjerne.

Oddgeir Lyslo Bøe Rutermeister.KLUBBKVELDAR

Klubbkveldane er basisaktiviteten i klubben. Det har vore noko større deltaking i 2014 enn i 2013. Særleg gjeld dette sommarbridgen som hadde noko betre deltaking enn i 2013.Oversyn over tal bord:Jan – april: 16 spelekveldar, gjennomsnitt 4,3 bord (2013: 4,3).

Mai – august: 17 spelekveldar, gjennomsnitt 4,5 bord (2013: 3,7).

September – desember: 16 spelekveldar, gjennomsnitt 4,5 bord (2013: 4,6).

49 spelekveldar, gjennomsnitt 4,4 bord (2013: 4,2)SOMMARBRIDGE

Det arrangert sommarbridge i tida 01.05 – 31.08. Grunna ombygging i Førdehuset og Folkemusikkfestivalen føregjekk det meste av spelinga på sommarbridgen i Hoff & Knutson Transport AS sine lokale på Hornnes. Styret takkar Hoff & Knutson Transport AS for lån av lokale.

KLUBBPOENG 2014.

49 personar fekk klubbpoeng i 2014. Dei 10 beste vart:

Arild Hoff 383

Leif Kvamsdal 313

Øystein Vasset 293

Sjur Wie 236

Geir Hjelmeland 210

Åsbjørn Hegrenes 197

Ragnvald Nordstrand 194

Egil Hagen 194

Ivar Apelseth 185

Terje Førde 170KLUBBEN SINE TURNERINGARPÅSKEBRIDGE I ANGEDALEN, 14.04.14, 24 PAR.

1 120 60,1 Rolf Helge Myren - Jens Sagevik

2 84 57,1 Marius Fivelstad - Oddgeir Lyslo Bøe

3 56 54,7 Geir Hoff - Geir Hjelmeland

4 53 54,5 Helge Sæterdal - Knut Dag Stenevik

5 44 53,7 Eirik Trontveit - Edvard Tonning

6 37 53,1 Sjur Wie - Toril Anita Espe

7 29 52,4 Arve Glomnes - Kristian Vik

7 29 52,4 Leif Kvamsdal - Kåre Kvamsdal

9 20 51,7 John Inge Fredheim - Arild HoffFØRDETURNERINGA, 27.09.14, 29 PAR.

1 160,9 * 60,7 Arild Hoff - Reidar Johnsen

2 106,4 * 57,1 Oddvar Leirpoll - Reidar Aase

3 97,4 * 56,5 Odd Egil Nygård - Haldor Sunde

4 93,9 * 56,2 Sjur Wie - Toril Anita Espe

5 89,0 * 55,9 Arnt Ola Fidjestøl - Jon Terje Storsten

6 82,4 * 55,5 Jens Sagevik - Rolf Helge Myren

7 72,5 * 54,8 Øystein Vasset - Frode Holen

8 65,8 * 54,4 Terje Hegrenes - Jan Gjertsen

9 61,3 * 54,1 Arild Høyvik - Jonny Gjerde

10 44,2 * 52,9 Nils Jakob Juklestad - Åsbjørn Hegrenes


Klubben markerte 60 års jubileum med denne turneringa. Alle som deltok i turneringa og andre medlemer i klubben vart invitert til jubileumsmiddag på Førde Hotell etter turneringa. Styret ønskte på denne måten å ha ei markering som alle fekk del i. Det deltok i alt 33 personar på middagen. Kostnaden for klubben med middagen vart kr 8.085.

JULETURNERINGA, 28.12.14, 28 PAR.

1 166 61,8 Leif Heggheim - Jan Gjertsen

2 83 55,9 Per Christian Gjerde - Jarle Ness

3 81 55,8 Jens Sagevik - Rolf Helge Myren

4 79 55,6 Haldor Sunde - Jørund Årdal

5 48 53,4 Geir Hjelmeland - Geir Hoff

6 47 53,3 Geir Pålsrud - Per Stavang

7 41 52,9 Sven Ove Råsberg - Sveinung Ørjansen

8 37 52,6 Odd Egil Nygård - Lars Arve Loen

9 36 52,6 Oddgeir Lyslo Bøe - Stig Olav Kleiven

10 35 52,5 Ragnvald Nordstrand - Egil HagenKLUBBMEISTERSKAPEN, 23.03.14, 12 PAR.

1 5 31 59,4 Leif Arild Lothe - Geir Hjelmeland

2 8 25 57,6 Leif Kvamsdal - Arild Hoff

3 1 24 57,3 Øystein Vasset - Geir Angedal

4 11 20 56,1 Ragnvald Nordstrand - Egil Hagen

5 10 16 54,8 Sjur Wie - Toril Anita Espe

6 6 9 52,7 Reidar Aase - Oddvar Leirpoll

7 9 0 50,0 Oddgeir Lyslo Bøe - Åsbjørn Hegrenes

8 4 -12 46,4 Ivar Apelseth - Per Christian Gjerde

9 12 -20 43,9 Dagfinn Vik - Oddbjørn Schei

10 3 -24 42,7 Edvard Tonning - Eirik Trontveit

11 7 -31 40,6 Magnus Nygaard - Terje Engevik

12 2 -38 38,5 Jan Gjertsen - Rolf Helge Myren

FØRDESINGELEN, 23.05.14, 20 SPELARAR

1 35 64,6 Jan Gjertsen 7560 Førde BK

2 31 62,9 Øystein Vasset 29483 Førde BK

3 22 59,2 Sjur Wie 12214 Førde BK

4 15 56,3 Arild Hoff 11843 Førde BK

5 12 55,0 Rolf Helge Myren 17668 Førde BK

6 11 54,6 Terje Engevik 34347

7 9 53,8 Ivar Lunde 5514 Førde BK

8 5 52,1 Ivar Apelseth 32757 Førde BK

9 3 51,3 Leif Kvamsdal 5080 Førde BK

10 2 50,8 Tom Kristoffersen 34243 Florø BKRIBBESPELINGA, 16.12.15, 15 PAR:

  1. 58,5 * 68,1 Jarle Ness - Øystein Vasset

  2. 31,5 * 59,7 Arild Høyvik - Jonny Gjerde

3 27,0 * 58,3 Edvard Tonning - Eirik TrontveitKRINSTURNERINGARSone, Hafslo, 12.01.14, 14 PAR:

1 105,2 66,9 Geir Hjelmeland - Geir Hoff

2 33,2 55,3 Nils Sverre Fardal - Torstein Lomheim

3 22,0 53,5 Hans Herman Kalhagen - Stig Rune Kjos

Sone, Nordfjordeid, 12.01.14, 22 PAR:

1 105,4 58,8 Marius Fivelstad - Per Morten Grøsvik

2 99,2 58,3 Odd Egil Nygård - Leif Arild Lothe

3 95,4 58,0 Jørund Årdal - Frode HolenSone, Førde, 26.01.14, 18 PAR:

1 50 56,1 Frank Wikene Rødal - Trond Austrheim

2 42 55,1 Leiv Jørgen Løseth - Jan Gjertsen

3 41 55,0 Sven Ove Råsberg - Jan Idar Sæbø

4 34 54,2 Arild Hoff - Leif Kvamsdal

5 23 52,8 Oddgeir Lyslo Bøe - Åsbjørn Hegrenes

5 23 52,8 Anders Espeseth - Kjell Åge Birkeland

KM PAR, Førde, 15.03.14, 32 PAR:

1 153 58,2 Leiv Jørgen Løseth - Jan Gjertsen

2 152 58,2 Odd Egil Nygård - Leif Arild Lothe

3 136 57,3 Magne Svardahl - Ludvig Langedal

4 111 56,0 Hans Herman Kalhagen - Stig Rune Kjos

5 105 55,6 Helge Sæterdal - Knut Dag Stenevik

6 93 55,0 Arild Hoff - Leif Kvamsdal

7 90 54,8 Geir Hjelmeland - Geir Hoff

8 76 54,1 Jørund Årdal - Frode Holen

9 62 53,3 Ragnvald Nordstrand - Egil Hagen

10 59 53,2 Rolf Helge Myren - Jens SagevikStyret gratulerer!

KM LAG, Førde 29-30.11.14, 9 lag.

1 194,63 * Kvamsdal Kvamsdal - Holen - Hjelmeland - Vasset

2 178,88 * WT Nygård - Sunde - Storøy - Årdal 3 148,00 * Høyanger Kleiven - Austrheim - Gjerde - Sæbø - OsenStyret gratulerer!Fylkesmeisterskap par, simulanturnering 17,11,14, 89 PAR:

1 294,8 * 63,3 Bjarne Eriksen - Kenneth Hagmann

2 293,6 * 63,3 Ragnvald Nordstrand - Egil Hagen

3 282,0 62,7 Knut Skorpen - Dagfinn Giil

4 264,0 61,9 Jan Gjertsen - Nils Jakob Juklestad 5 249,0 61,2 Leiv Reksten - Anders Egil HendenTURNERINGAR ARRANGERT AV NBFNM PARFINALEN 2014, 52 PAR:

Leif Arild Lothe – Odd Egil Nygård nr. 27 og Jan Gjertsen-Leiv Jørgen Løseth nr. 47.SERIEMEISTERSKAPEN 2013-2014:

3. div, avd F, spelt i Førde.

1 108,39 Sogn og Fjordane 3 Nygård Nygård - Storøy - Lothe - Gjerde

- Ness

2 101,01 Sogn og Fjordane 2 Henden Henden - Henden - Henden –

Loftesnes - Reksten - Henden

3 99,31 Sogn og Fjordane 5 Fredheim Fredheim - Fardal - Kalhagen –

Røneid - Kjos

4 97,04 Oslo Rønbeck Skaar - Rønbeck - Berger –

Mirkovic - Straumsnes - Eide

5 95,69 Romerike 5 Jørgensen Jørgensen - Langbråten - Moen –

Aasen - Åsmann - Nordby

6 88,74 Sogn og Fjordane 4 Hamrum Hamrum - Kjos-Wenjum - Lomheim –

Fardal - Bremer

7 81,14 Sogn og Fjordane 8 Sæbø Sæbø - Austrheim - Solheim –

Solheim - Rødal

8 80,12 Sogn og Fjordane 6 Myren Myren - Sagevik - Angedal –

Sæterdal - Årdal - Gjertsen

9 79,47 Sogn og Fjordane 7 Mardal Mardal - Rørstadbotten –

Brandshaug - Barsnes

10 70,59 Sogn og Fjordane 1 Hoff Kvamsdal - Hoff - Hoff –

Hjelmeland - VassetStyret gratulerer med opprykk!4. div. avd. Førde.

1 149,10 * Breim Engelstad - Fammestad - Kvernevik - Heggheim

2 107,74 * Måløy Landsverk - Sørdal - Yndestad - Rundereim

3 102,71 * Førde Juklestad - Wie - Espe - Apelseth - Lothe

4 97,76 * Dale Løseth - Leirpoll - Nitter - Leirpoll

5 85,92 * Høyanger Høyvik - Høyvik - Råsberg - Kleiven - Kleiven

6 80,93 * Davik Myklebust - Førde - Verlo - Førde - Førde –

Refvik

7 75,24 * Vikane Fivelstad - Grøsvik - Bøe - Kjellevold –

Glomnes - Vik

8 74,67 * Florø Giil - Kristoffersen - Kittang - Wetteland –

Fløholm - Heggen - Stavang - Weckhorst

9 58,50 * Taskekrabben Kråkenes - Aasen - Tonning - Trontveit –

Aasebø - Roset

NM KLUBBLAG

Det deltok 2 lag frå Førde BK. Førde Hoff (Kvamsdal, Hoff, Hoff, Hjelmeland og Vasset) kom til 5. runde (ØV: retta etter innspel på årsmøtet), det vart tap mot Kopervik.BRIDGEFESTIVALEN:

Det var færre deltakarar frå Førde BK i 2014 enn tidlegare år.PATTON (33 LAG):

NR. 13: KM 235 (L.Langedal, M. Svardahl, H. Sæterdal, K.Stenevik, L.A.Lothe og O.E.Nygård).NM LAG (67 LAG):

NR. 19: KM 23 (L.Langedal, M. Svardahl, L.A.Lothe og O.E. Nygård).NM VETERAN (80 par):

Nr. 16: Helge Sæterdal og Jarle T. ÅrdalOPE NM PAR (FINALEN 32 PAR):

NR. 16: L. A. Lothe – O.E. Nygård

ANDRE TURNERINGAR:HAFSLO, 16.04.14, 25 PAR:

1 105,0 58,0 Odd Egil Nygård - Leif Arild Lothe Måløy BK - Førde BK

2 89,0 56,7 Haldor Sunde - Jørund Årdal Stryn BK - Fosnavåg

3 46,1 * 53,5 Anders I. Balevik - Kåre Knutsen Balestrand BK

RORBUBRIDGE MÅLØY 14.06.14, 21 PAR:

1 134,0 63,1 Odd Egil Nygård - Leif Arild Lothe Måløy- Førde BK

2 128,0 62,5 Tommy Skodje - Odd Egil Skodje BK Grand

3 108,7 * 60,6 Frank Wikene Rødal - Oddgeir Lyslo Bøe Vikane BK

MOLDE STORTURNERING, 29-30.08.14, 35 PAR:

1 432,7 * 63,7 Odd Egil Nygård - Leif Arild Lothe Måløy BK - Førde BK

2 261,3 * 58,2 Steinar Ekren - Jan Roger Strømsvåg Sunndalsøra BK

3 181,9 55,7 Arve Farstad - Ole Jonny Tøsse Bodø BK Lyn Heimdal

BK GRAND STORTURNERING, 16-17.10.14, 32 PAR:

1 160,1 55,3 Leif Arild Lothe - Odd Egil Nygård Førde BK - Måløy BK

2 151,7 55,1 Tor Bakke - Christian Bakke Bergen Akademiske

3 133,5 54,5 Erik Berg - Steffen Fredrik Simonsen Studentenes BK

LERUM CUP - SOGNDAL, 27.12.14, 21 PAR:

1 75,8 * 57,0 Nils Sverre Fardal - Tor Bremer Hafslo/Solvorn

2 60,0 * 55,6 Marius Fivelstad - Frank Wikene Rødal Vikane BK

3 60,0 * 55,6 John Inge Fredheim - Hans Herman Kalhagen Hafslo/Solvorn

Førde, den 10. februar 2015Førde BK

Styret