FØRDE BRIDGEKLUBB

ÅRSMELDING 2016Styret i Førde BK 2016:Leiar: Rolf Helge Myren

Kasserar: Dagfinn Vik

Sekretær: Edvard Tonning.

Rekruttering: Arild Hoff

Styremedlem: Nils Jakob Jukklestad.Valde på årsmøtet:Revisor: Per Christian GjerdeValnemnd: Eirik Trontveit og Oddgeir Lyslo.Andre:Heimeside: Jonill StorøyDublering: Edvard TonningSAKLISTE:

  1. Val av ordstyrar og skrivar.

  2. Val av to personar til å skrive under møteboka.

  3. Godkjenning av innkalling og sakliste.

  4. Årsmelding for 2016.

  5. Rekneskap for 2016.

  6. Moglege saker frå styret.

  7. Innkomne saker. Forslag må vere leiar i hende seinast 23 april 2017.

  8. Ansvarsfritak.

  9. Val:

Desse er på val:

Leiar og 1 styremedlem.

Medlemar, desember 2016

Vi har 39 a medlemmar og 5 b ;tot 44medlemmar

AKTIVITETAR:STYREMØTE:

Styret har vore samla til 3 styremøter. Elles er saker drøfta og løyst fortløpande med tanke på drifting av turneringar og klubbkveldar.

KRINSTING:

Åsbjørn Hegrenes og Rolf Helge Myren møtte for klubben på krinstinget på Skei .

HEIMESIDE - FACEBOOKSIDE:

Styret har fortsatt ein avtale med Jonill Storøy som gjer at ho held fram med ansvaret for heimesida. Styret er godt nøgde med avtalen som er inngått. Styret oppmodar alle medlemene om å sende henne spel og informasjon m.m. som er eigna for utlegging på heimesida.

Klubben si facebookside vert nytta med jamne mellomrom og sida skal vere og er eit godt supplement til heimesida.KURS;Styret vil oppmode det nye styret til å få ein eller fleire personar til å ta på seg ansvaret for å gjennomføre kurs i løpet av 2017.Åsbjørn har hatt ein del gode initiativ og idear så det er berre og komme med innspel.TURNERINGAR/ARRANGEMENT 2016 .

ØKONOMI

Klubben har god økonomi. Resultatrekneskapen vert oppgjort med eit overskot på kr 1942.

Fri eigenkapital er kr 123.819.OPPNÅDDE MEISTERPOENGTITLAR i 2016

34348 Eirik Trontveit Mr Rutemester m/stjerne.

4528 Oddvar Leirpol Mr Grandmester.KLUBBKVELDAR

Klubbkveldane er basisaktiviteten i klubben .Vi har spelt 48 kveldar med eit snitt på 4.4 bord.

SOMMARBRIDGE

Det arrangert sommarbridge i tida 01.05 – 31.08. Grunna Folkemusikkfestivalen føregjekk ein del av spelinga på sommarbridgen i Hoff & Knutson Transport AS sine lokale på Hornnes. Styret takkar Hoff & Knutson Transport AS for lån av lokale.KLUBBPOENG 2016.


2016-02-13  Klubbmeisterskap 13.02.16


7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 39. Frirunde (*) gir innspilt prosent.


Plass Par Poeng % Navn Klubb


1 9 31,4 * 58,1 Jens Sagevik - Rolf Helge Myren

2 10 24,9 * 56,4 Leif Kvamsdal - Arild Hoff

3 14 15,2 * 53,9 Øystein Vasset - Geir Hoff

4 7 10,8 * 52,8 Eirik Trontveit - Terje Engevik

8 10,8 * 52,8 Jan Gjertsen - Leiv Jørgen Løseth


6 3 2,2 * 50,6 Åsbjørn Hegrenes - Oddgeir Lyslo Bøe

6 2,2 * 50,6 Trygve Leirpoll - Nils Jakob Juklestad

8 12 -6,5 * 48,3 Ivar Apelseth - Terje Førde

9 11 -9,8 * 47,5 Sjur Wie - Toril Anita Espe

10 5 -11,9 * 46,9 Jarle Ness - Jonill Storøy


11 4 -13,0 * 46,7 Ragnvald Nordstrand - Egil Hagen

12 2 -26,0 * 43,3 Dagfinn Vik - Trond Thorvaldsen

13 13 -30,3 * 42,2 Hans Fauske - Reidar Aase2016-03-22  Påskebridge i Angedalen


11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antall spill: 54. Frirunde (*) gir innspilt prosent.

Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.


Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb


1 4 84,7 * 58,7 Per Christian Gjerde - Jarle Ness 20416 14619 Førde BK

2 16 65,3 56,7 Geir Angedal - Eirik Trontveit 20413 34348 Førde BK

3 11 55,4 * 55,7 Oddgeir Lyslo Bøe - Kim André Kjellevold 31812 35211 Førde BK - Vikane BK

4 12 46,7 54,8 Willy Myhre - Arnt Ola Fidjestøl 19506 11842 Sogndal BK

5 10 41,6 * 54,3 Sjur Arne Bøe - Mariusz Amerek 27013 40529 Sogndal BK


6 15 39,5 * 54,1 Jonny Gjerde - Hans Herman Kalhagen 13228 9024 Skjolden BK - Gaupne BL

7 6 39,1 * 54,0 Rolf Helge Myren - Jens Sagevik 17668 11840 Førde BK

8 17 38,8 * 54,0 Sjur Wie - Ole Johan Aasen 12214 10574 Førde BK - Jølster BK

9 3 24,0 * 52,5 Geir Hoff - Geir Hjelmeland 11841 12886 Førde BK

10 21 5,2 * 50,5 Leif Heggheim - Odd Raad 20445 23474 Breim BK


11 19 4,9 * 50,5 Jonill Storøy - Odd Egil Nygård 20422 14482 Førde BK - Måløy BK

12 22 2,5 * 50,3 Øystein Vasset - Arild Hoff 29483 11843 Førde BK

13 2 1,8 * 50,2 Helge Sæterdal - Knut Dag Stenevik 7049 22807 Førde BK - Florø BK

14 9 1,1 * 50,1 Jan Gjertsen - Leiv Jørgen Løseth 7560 9631 Førde BK

15 7 -9,4 * 49,0 Egil Hagen - Ragnvald Nordstrand 11467 12269 Førde BK


16 8 -23,3 * 47,6 Kristian Vik - Arve Glomnes 23424 23425 Stryn BK

17 13 -26,4 * 47,3 Nils Jakob Juklestad - Ivar Apelseth 3737 32757 Førde BK

18 14 -43,2 45,6 Trygve Leirpoll - Christian Nitter 4527 3860 Førde BK

19 1 -94,9 * 40,2 Reidar Aase - Oddvar Leirpoll 5326 4528 Førde BK

20 18 -122,1 * 37,4 Dagfinn Vik - Oddbjørn Schei 20424 36281 Førde BK


21 20 -131,5 * 36,5 Nils Alfred Fløholm - Monica Sortland 4207 41986 Florø BK


2016-05-27  Førdesingelen 2016

8 bord, 32 spiller. Antall spill: 30.Plass Spiller Poeng % Navn MNR Klubb


1 16 50 61,9 Arnar Kvernevik 13451 Breim BK

2 18 41 59,8 Leif Kvamsdal 5080 Førde BK

3 21 33 57,9 Ivar Lunde 5052

4 7 31 57,4 Helge Sæterdal 7049 Førde BK

5 19 30 57,1 Gunnar Kjørvik 14355


6 32 24 55,7 Jens Sagevik 11840 Førde BK

7 5 23 55,5 Geir Hjelmeland 12886 Førde BK

8 9 19 54,5 Jonny Gjerde 13228 Skjolden BK

9 17 18 54,3 Oddgeir Lyslo Bøe 31812 Førde BK

10 10 14 53,3 Stig Olav Kleiven 24631 Høyanger BK


11 20 11 52,6 Eirik Trontveit 34348 Førde BK

12 4 6 51,4 Jarle Ness 14619 Førde BK

22 6 51,4 Nils Jakob Juklestad 3737 Førde BK

23 6 51,4 Arild Hoff 11843 Førde BK

15 15 3 50,7 Marius Fivelstad 33298 Vikane BK


16 13 0 50,0 Oddvar Leirpoll 4528 Førde BK

26 0 50,0 Trond Thorvaldsen 35950 Førde BK

18 24 -7 48,3 Lars Benoni Heggdal 41573 Vikane BK

19 30 -8 48,1 Ivar Engelstad 14527 Breim BK

20 11 -9 47,9 Hans Fauske 33483 Førde BK


21 2 -12 47,1 Trond Hafstad 34392

28 -12 47,1 Jan Gjertsen 7560 Førde BK

23 29 -15 46,4 Rolf Helge Myren 17668 Førde BK

24 1 -20 45,2 Steinar Kyrkjebø 18167 Åsane BK

25 31 -21 45,0 Jarle Torbjørn Årdal 3736 Førde BK


26 8 -22 44,8 Trygve Leirpoll 4527 Førde BK

27 27 -23 44,5 Øystein Vasset 29483 Førde BK

28 3 -28 43,3 Åsbjørn Hegrenes 10141 Førde BK

12 -28 43,3 Leiv Jørgen Løseth 9631 Førde BK

30 25 -29 43,1 Arve Magne Førde 17665


31 14 -40 40,5 Ivar Apelseth 32757 Førde BK

32 6 -41 40,2 Frode Mossestad 20427Haustturneringa 2016


1 347,87 Øystein Vasset 29483 (54,63) 55,56 54,63 41,67 62,22 62,96 57,41 55,09 49,54 40,28

2 343,06 Geir Hjelmeland 12886 (50,74) 50,74 54,63 41,67 62,22 62,96 57,41 55,09 49,54 40,28

3 341,26 Rolf Helge Myren 17668 (54,17) 50,00 56,02 60,94 51,11 56,48 54,17 58,80 54,86

341,26 Jens Sagevik 11840 (54,17) 50,00 56,02 60,94 51,11 48,15 56,48 54,17 58,80 54,86

5 337,92 Arild Hoff 11843 (54,63) 53,33 58,80 54,63 55,28 54,63 54,17 56,94 54,63 57,64


337,92 Leif Kvamsdal 5080 (54,63) 53,33 58,80 54,63 55,28 54,63 54,17 56,94 54,63 57,64

7 331,83 Oddgeir Lyslo Bøe 31812 (50,93) 51,85 54,17 57,29 46,25 60,19 57,41 50,93 50,93 41,67

331,83 Åsbjørn Hegrenes 10141 (50,93) 51,85 54,17 57,29 46,25 60,19 57,41 50,93 50,93 41,67

9 317,95 Nils Jakob Juklestad 3737 (49,54) 54,07 47,69 53,65 52,36 50,00 58,33 47,69 49,54

10 313,73 Egil Hagen 11467 (46,76) 51,11 46,76 51,04 43,52 53,24 59,72 51,85 40,97


313,73 Ragnvald Nordstrand 12269 (46,76) 51,11 46,76 51,04 43,52 53,24 59,72 51,85 40,97

12 307,73 Ivar Apelseth 32757 (46,94) 54,07 52,08 46,94 48,61 43,06 51,85 54,17

13 306,99 Sjur Wie 12214 (46,11) 44,07 50,00 48,61 46,11 51,39 51,85 59,03

14 288,88 Reidar Aase 5326 (41,20) 45,19 32,87 51,56 53,47 48,15 29,63 41,20 49,31

288,88 Oddvar Leirpoll 4528 (41,20) 45,19 32,87 51,56 53,47 48,15 29,63 41,20 49,31


16 288,47 Oddbjørn Schei 36281 (44,91) 45,19 55,56 39,58 37,92 32,41 45,83 44,91 44,91 52,08

288,47 Dagfinn Vik 20424 (44,91) 45,19 55,56 39,58 37,92 32,41 45,83 44,91 44,91 52,08

18 249,77 Terje Førde 22480 52,08 48,61 43,06 51,85 54,17

19 244,56 Ivar Lunde 5514 53,70 43,52 38,54 62,50 46,30

20 206,53 Kenneth Lothe 20433 50,00 46,11 51,39 59,03


21 198,88 Jan Gjertsen 7560 45,19 47,69 53,65 52,36

22 198,26 Trygve Leirpoll 4527 53,70 43,52 38,54 62,50

23 193,24 Aslak Hafstad 9541 48,61 46,94 50,00 47,69

24 107,87 Stig Olav Kleiven 24631 58,33 49,54

25 95,93 Åsmund Rakke 7921 44,07 51,85


26 91,48 Leiv Jørgen Løseth 9631 45,19 46,30

2016-09-16  Førdeturneringa 2016


13 bord, 26 par. Antall spill: 60. Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.


Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb


1 6 123,8 58,6 Rune Fagerbakke - Bjarte Haugland 31567 31566 Austevoll BK

2 23 120,0 58,3 Willy Myhre - Jonny Gjerde 19506 13228 Sogndal BK - Skjolden BK

3 4 97,0 56,7 Jørund Årdal - Haldor Sunde 6488 7549 Breim BK - Stryn BK

4 18 79,0 55,5 Lisbeth K. Glærum - Øyvind Henden 23274 35675 Åsane BK - BK Beit

5 5 69,9 54,9 Arild Hoff - Leif Kvamsdal 11843 5080 Førde BK


6 21 66,9 54,6 John Inge Fredheim - Arve Bjørn Røneid 30465 19494 Hafslo/Solvorn BK - Gaupne BL

7 3 53,3 53,7 Arnt Ola Fidjestøl - Jon Terje Storsten 11842 8438 Leikanger BL - BK Grand

8 14 41,8 52,9 Nils Jakob Juklestad - Trond Austrheim 3737 20450 Førde BK - Høyanger BK

9 20 41,5 52,9 Jonill Storøy - Ann-Mari Mirkovic Juvik 20422 13823 Førde BK - Bergen Akademiske BK

10 7 7,3 50,5 Frode Holen - Øystein Vasset 8522 29483 Breim BK - Førde BK


11 22 -0,6 50,0 Geir Hoff - Geir Hjelmeland 11841 12886 Førde BK

12 24 -8,0 49,4 Rolf Helge Myren - Jens Sagevik 17668 11840 Førde BK

13 12 -10,5 49,3 Geir Pålsrud - Birger Tore Stavang 14441 3309 Florø BK

14 19 -12,3 49,1 Roar Mattson Hatløy - Magne Hatløy 33689 18194 Åsane BK

15 11 -14,3 49,0 Anne Berit Indrestrand - Øystein Bårdsnes 36505 31646 BK Grand - Vestnes BK


16 17 -16,9 48,8 Leiv Jørgen Løseth - Jan Gjertsen 9631 7560 Førde BK

17 16 -17,8 48,8 Toril Anita Espe - Sjur Wie 30275 12214 Førde BK

18 13 -19,4 48,7 Per Christian Gjerde - Jarle Ness 20416 14619 Førde BK

19 25 -20,6 48,6 Torger Torgersen - Lars Ove Nygård 27532 30583 Bodø BK - Florø BK

20 2 -21,5 48,5 Herold Kråkenes - Tove Haugen 30984 33687 Måløy BK - Kopervik BK


21 9 -21,6 48,5 Tommy Skodje - Petter Haram 12822 11179 BK Grand

22 10 -70,5 45,1 Ivar Lunde - Trygve Leirpoll 5514 4527 Førde BK

23 26 -85,7 44,1 Dagfinn Vik - Trond Thorvaldsen 20424 35950 Førde BK
2016-12-20  Ribbespeling Førde BK

.


Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb


1 1 21,4 * 59,9 Rolf Helge Myren - Jens Sagevik 17668 11840 Førde BK

2 3 15,8 * 57,3 Arild Hoff - Øystein Vasset 11843 29483 Førde BK

3 9 12,4 * 55,7 Jan Gjertsen - Nils Jakob Juklestad 7560 3737 Førde BK

4 4 5,6 * 52,6 Terje Førde - Ivar Apelseth 22480 32757 Førde BK

5 6 2,3 * 51,0 Geir Angedal - Eirik Trontveit 20413 34348 Førde BK


6 8 -3,0 48,6 Oddgeir Lyslo Bøe - Åsbjørn Hegrenes 31812 10141 Førde BK

7 10 -4,5 * 47,9 Dagfinn Vik - Oddbjørn Schei 20424 36281 Førde BK

8 11 -5,6 * 47,4 Geir Hoff - Geir Hjelmeland 11841 12886 Førde BK

9 2 -9,0 * 45,8 Ragnvald Nordstrand - Jarle Ness 12269 14619 Førde BK

10 5 -14,0 43,5 Reidar Aase - Oddvar Leirpoll 5326 4528 Førde BK


11 7 -19,1 * 41,1 Arne Gjerde - Trond Thorvaldsen 19535 35950 Førde BK

2016-12-29  juleturneringa12 bord, 24 par. Antall spill: 60. Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.


Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb


1 6 102,5 57,8 Arve Glomnes - Kristian Vik 23425 23424 Stryn BK

2 11 100,5 57,6 Arild Hoff - Ragnvald Nordstrand 11843 12269 Førde BK

3 7 89,5 56,8 Jarle Ness - Jan Gjertsen 14619 7560 Førde BK

4 9 74,8 55,7 Geir Hoff - Geir Hjelmeland 11841 12886 Førde BK

5 22 67,5 55,1 Hans Herman Kalhagen - Jonny Gjerde 9024 13228 Gaupne BL - Skjolden BK


6 23 63,5 54,8 Sjur Arne Bøe - Haldor Sunde 27013 7549 Sogndal BK - Stryn BK

7 16 50,5 53,8 Frode Holen - Jørund Årdal 8522 6488 Breim BK

8 3 43,5 53,3 Jonill Storøy - Per Christian Gjerde 20422 20416 Førde BK

9 19 32,2 52,4 Marius Fivelstad - Kim André Kjellevold 33298 35211 Vikane BK

10 8 11,0 50,8 Oddgeir Lyslo Bøe - Åsbjørn Hegrenes 31812 10141 Førde BK


11 20 10,2 50,8 Rolf Helge Myren - Jens Sagevik 17668 11840 Førde BK

12 12 8,5 50,6 Trond Austrheim - Hroar Kleiven 20450 10283 Høyanger BK

13 14 5,5 50,4 Odd Raad - Leif Heggheim 23474 20445 Breim BK

14 15 4,5 50,3 Leif Kvamsdal - Kåre Kvamsdal 5080 10823 Førde BK - Årdal BK

15 1 -1,2 49,9 Kan Shanker - Knut Sande 28558 26004 Davik BK


16 2 -33,8 47,4 Helge Sæterdal - Knut Dag Stenevik 7049 22807 Førde BK - Florø BK

17 21 -41,0 46,9 Toril Anita Espe - Sjur Wie 30275 12214 Førde BK

18 13 -51,5 46,1 Eirik Trontveit - Terje Engevik 34348 34347 Førde BK

19 10 -55,2 45,8 Sven Ove Råsberg - Jan Idar Sæbø 20448 11721 Høyanger BK

20 24 -60,5 45,4 Dagfinn Vik - Oddbjørn Schei 20424 36281 Førde BK


21 18 -75,5 44,3 Lars Benoni Heggdal - Per Morten Grøsvik 41573 32422 Vikane BK

22 4 -81,2 43,8 Birger Tore Stavang - Geir Pålsrud 3309 14441 Florø BK

23 5 -86,2 43,5 Ivar Apelseth - Nils Jakob Juklestad 32757 3737 Førde BK
KRINSTURNERINGAR2016-01-07  Sone Sogn

7 bord, 14 par. Antall spill: 48.


Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb


1 5 59 60,2 Kåre Kvamsdal - Robert Hæreid 10823 28136 Årdal BK

2 1 39 56,8 Tor Henning Mardal - Øyvind Barsnes 32388 13309 Sogndal BK

3 2 30 55,2 Hans Herman Kalhagen - Jonny Gjerde 9024 13228 Gaupne BL - Skjolden BK

4 13 29 55,0 Willy Myhre - Arnt Ola Fidjestøl 19506 11842 Sogndal BK - BK Grand2016-01-10  Sone Eid 10.01.15


11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antall spill: 48. Frirunde (*) gir innspilt prosent.


Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb


1 13 100,3 * 61,6 Jørund Årdal - Frode Holen 6488 8522 Breim BK

2 9 70,4 * 58,1 Magne Svardahl - Ludvig Langedal 16837 8228 Florø BK

3 19 65,1 * 57,5 Roar Førde - Leiv Reksten 10690 11692 Davik BK - Nordfjordeid BK
2016-01-23  Sone Førde7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 52. Frirunde (*) gir innspilt prosent.


Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb


1 7 49,8 * 59,6 Frank Wikene Rødal - Oddgeir Lyslo Bøe 10282 31812 Høyanger BK - Førde BK

2 1 24,9 * 54,8 Sven Ove Råsberg - Hroar Kleiven 20448 10283 Høyanger BK

3 2 22,8 * 54,4 Leif Kvamsdal - Arild Hoff 5080 11843 Førde BK

4 6 19,5 * 53,8 Jonill Storøy - Jonny Gjerde 20422 13228 Førde BK - Skjolden BK

5 3 15,2 * 52,9 Rolf Helge Myren - Jens Sagevik 17668 11840 Førde BK


6 9 11,9 * 52,3 Jarle Ness - Ragnvald Nordstrand 14619 12269 Førde BK

7 13 2,2 * 50,4 Leiv Jørgen Løseth - Trygve Leirpoll 9631 4527 Førde BK

8 12 1,1 * 50,2 Geir Hoff - Geir Hjelmeland 11841 12886 Førde BK

9 5 -3,3 * 49,4 Ivar Apelseth - Nils Jakob Juklestad 32757 3737 Førde BK

10 4 -23,8 * 45,4 Jostein Bjørnset - Dagfinn Giil 2378 17716 Florø BK


11 10 -27,1 * 44,8 Helge Sæterdal - Knut Dag Stenevik 7049 22807 Jølster BK - Florø BK

12 11 -34,7 * 43,3 Toril Anita Espe - Sjur Wie 30275 12214 Førde BK

13 8 -58,5 * 38,8 Nils Alfred Fløholm - Monica Sortland 4207 41986 Florø BK


2016-03-11  KM Par 201615 bord, 30 par. Antall spill: 60.


Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb


1 29 157 59,3 Kåre Kvamsdal - Robert Hæreid 10823 28136 Årdal BK

2 24 149 58,9 Marius Fivelstad - Lars Arve Loen 33298 11398 Vikane BK - Stryn BK

3 8 140 58,3 Rolf Helge Myren - Jens Sagevik 17668 11840 Førde BK

4 26 120 57,1 Sven Ove Råsberg - Hroar Kleiven 20448 10283 Høyanger BK

5 4 116 56,9 Hans Herman Kalhagen - Jonny Gjerde 9024 13228 Gaupne BL - Skjolden BK


6 22 110 56,5 Sjur Arne Bøe - Mariusz Amerek 27013 40529 Sogndal BK

7 6 107 56,4 Leif Kvamsdal - Arild Hoff 5080 11843 Førde BK

8 3 88 55,2 Roar Førde - Leiv Reksten 10690 11692 Davik BK - Nordfjordeid BK

9 7 84 55,0 Inge Aasen - Rune Verlo 6962 35186 Nordfjordeid BK - Davik BK

10 1 83 54,9 Jørund Årdal - Frode Holen 6488 8522 Breim BK


5 83 54,9 Willy Myhre - Arnt Ola Fidjestøl 19506 11842 Sogndal BK

12 25 73 54,3 Jon Rasmus Langeset Vik - Brynjulf Solheim 35407 13806 Stryn BK

13 10 70 54,2 Leiv Jørgen Løseth - Trygve Leirpoll 9631 4527 Førde BK

14 2 43 52,6 Frank Wikene Rødal - Oddgeir Lyslo Bøe 10282 31812 Tynset BK - Førde BK

15 28 30 51,8 Magne Svardahl - Ludvig Langedal 16837 8228 Florø BK


16 14 -4 49,8 Helge Sæterdal - Knut Dag Stenevik 7049 22807 Jølster BK - Florø BK

17 30 -20 48,8 Geir Hoff - Geir Hjelmeland 11841 12886 Førde BK

18 21 -36 47,9 Kenneth Skov - Øystein Vasset 11073 29483 Førde BK

19 13 -42 47,5 Kjell Refvik - Lars Benoni Heggdal 38172 41573 Vikane BKKm lag vart ikkje spelt i 2016.

TURNERINGAR ARRANGERT AV NBF2016-06-02 - 05  NM Klubber 2016

8 lag. Antall runder: 7.


Plass Lag Poeng Navn Lagsammensetning


1 7 101,39 Heimdal BK 2 Livgård - Aa - Grøtheim - Molberg - Austberg - Berg

2 8 93,43 Førde BK Kvamsdal - Hoff - Hoff - Hjelmeland - Vasset

3 1 90,39 Sørreisa BK Marstrander - Anderssen - Sætre - Stokkvik - Ovesen - Evenstad

4 3 72,44 Heimdal BK 3 Nilssen - Fiplingdal - Tøsse - Lund - Olsen - Tilset

5 6 63,02 Hamar BK Eide - Ellingsen - Eide - Eide - Røseng - Røseng


6 5 59,34 Topbridge BC Helness - Helness - Helness - Wennevold

7 4 45,61 Nøtterøy BK Kjærnsrød - Sundseth - Heitun - Heitun - Lorentzen - Walle

8 2 34,34 Steinkjer BK Nymoen - Daling - Holmen - Herstad - Kvaran - Kvaran


Styret gratulerer !!!
NM PARFINALEN 2016, 52 PAR:34 22 -150,9 48,0 Robert Hæreid - Kåre Kvamsdal

35 18 -151,3 48,0 Rolf Helge Myren - Jens Sagevik


38 24 -154,4 48,0 Marius Fivelstad - Lars Arve Loen.Førde, den 27. April 2017Førde BKStyret