Årsmøteprotokoll 2010


 

Førde Bridgeklubb


 

Dato: 26.02.10 kl. 15.00

Stad: Førde Hotell

Antall møtte: 23 medlemmar


 

SAK 1: Godkjenning av innkalling


 

SAK 2: Val av møteleiar


 

SAK 3: Val av referent


 

SAK 4: Val av to personar til å signere årsmøteprotokollen


 

SAK 5: Årsmelding


 

SAK 6: Rekneskap


 

SAK 7: Ansvarsfritak frå styre


 

SAK 8: Dubleringsmaskin


 

SAK 9: Innkomne forslag


 

SAK 10: Val av styre, valnemnd og revisor

 

Styret vil konstituere seg på første styremøte


 

SAK 11: Ymse

 

Årsmøte slutt: kl. 15.53

 

Signering av Årsmøteprotokoll:


Terje Førde Artur Hoff Rune Sande -referent-