Årsmøteprotokoll 2012

Førde Bridgeklubb

Dato: 16.03.2013

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Innkallinga blei samrøystes godkjent.Sak 2: Val av møteleiar

Åsbjørn HegrenesSak 3: Val av referent

Edvard TonningSak 4: Val av to personar til å signere årsmøteprotokollen

Eirik Trontveit og Ivar ApelsethSak 5: Årsmelding

Årsmeldinga samrøystes godkjent,

med merknad: Retting av resultatliste for sonespelinga i Florø.Sak 6: Rekneskap

Rekneskapet godkjent utan merknad

Det skal søkast om moms-kompensasjon til forbundet.Sak 7: Saker frå styret:Rekruttering/styreverv

Det skal lagast et rekrutteringsutval.

Edvard Tonning vald som rekrutteringsansvarleg.Utdanning av tevlingsleiar Ingen vald.Ymse:

Det vil bli oppretta ei Facebookside til Førde Bridgeklubb

I løpet av våren.Sak 11: Val av styre,valnemd og revisor

Åsbjørn Hegrenes vald som leiar i 1 år til.

Dagfinn Vik vald som kasserar i 2 år til.

Per C. Gjerde vald som revisor i 1 år tilSignering av Årsmøteprotokoll:______________________ ______________________

Eirik Trontveit Ivar Apelseth